hallare

Besök från Försvarsberedningen på Bilkårens kurs

”Försvarsberedningen är inne i ett väldigt intensivt arbete just nu och tittar bland annat på frivilliga i det civila försvaret, berättar Hanna Gunnarsson. Det har varit väldigt roligt at komma ut och besöka Bilkårens kursverksamhet och se hur det fungerar i praktiken.”

På lördagsförmiddagen pågick en övning att köra mot mål i tätort genom att orientera bara med hjälp av en stadskarta över Söderhamn och Hanna Gunnarsson fick åka med i lastbilen med ett par av kursdeltagarna. Efteråt konstaterade hon att mötet med kursdeltagarna gav en intressant inblick i att de som engagerar sig frivilligt ofta har en kompetens som är till nytta för det civila försvaret.

”Bilkårens uppdrag för polismyndigheten handlar om att rekrytera personer med bland annat C- eller D-behörighet på körkortet och bygga på deras kompetens med kraven utifrån Polismyndighetens behov, säger Eva Blomqvist”, generalsekreterare på Bilkåren.

Hanna Gunnarsson passade på att kort berätta om försvarsberedningens arbete för kursen och avslutade med att tacka både kursdeltagare och kursledning för engagemanget. Transporter och logistik är viktigt i det civila försvaret!

 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren