hallare

Angående Coronavirus (Covid -19)

Bilkåren får en del frågor om hur vi ska förhålla oss till corona-situationen. Som svar på det vill vi säga att vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vår hållning hittills har varit att inte ställa in kurser, men utifrån beslut i Försvarsmakten har vi nu fattat att nytt beslut avseende militära kurser den närmaste tiden. Beslut har fattats att ställa in militära kurser de närmaste veckorna. Information kommer att gå ut direkt till alla berörda elever och kursledningar. Särskilt beslut gäller avseende militär kurs (GK BV i Villingsberg) som pågår nu och tills vidare är undantagen. De civila kurser som pågår/är planerade i närtid har fn inte ställts in.

Vi vill naturligtvis understryka uppmaningen om försiktighet och att tänka på tex handhygienen. Vi uppmanar också den som har symptom att stanna hemma.

Kårer som palnerar medlemsaktiviteter uppmanas tänka på de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten och överväga möjligheter att genomföra aktiviteter med hjälp av digitala verktyg för att minska risken för smittspridning.

Om situationen förändras ytterligare kommer vi att gå ut med ny information, även direkt till kurs-och konferensdeltagare.

För närvarande har vi inga förfrågningar om stöd från våra samverkande myndigheter, men även det kan naturligtvis förändras över tid.

Kontaktperson i denna fråga är riksbilkårchef Inger Karlsson, 070-628 77 27.

Denna information är uppdaterad 2020-03-18 kl 12.00. Informationen kommer att uppdateras löpande.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren