hallare

Angående Coronavirus (Covid -19)

Bilkåren får en del frågor om hur vi ska förhålla oss till corona-situationen. Som svar på det vill vi säga att vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vår hållning hittills har varit att inte ställa in kurser, men utifrån beslut i Försvarsmakten har vi nu fattat att nytt beslut avseende militära kurser den närmaste tiden. Beslut har fattats att ställa in militära kurser de närmaste veckorna. Information kommer att gå ut direkt till alla berörda elever och kursledningar. Särskilt beslut gäller avseende militär kurs (GK BV i Villingsberg) som pågår nu och tills vidare är undantagen. De civila kurser som pågår/är planerade i närtid har fn inte ställts in.

Vi vill naturligtvis understryka uppmaningen om försiktighet och att tänka på tex handhygienen. Vi uppmanar också den som har symptom att stanna hemma.

Kårer som palnerar medlemsaktiviteter uppmanas tänka på de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten och överväga möjligheter att genomföra aktiviteter med hjälp av digitala verktyg för att minska risken för smittspridning.

Om situationen förändras ytterligare kommer vi att gå ut med ny information, även direkt till kurs-och konferensdeltagare.

För närvarande har vi inga förfrågningar om stöd från våra samverkande myndigheter, men även det kan naturligtvis förändras över tid.

Kontaktperson i denna fråga är riksbilkårchef Inger Karlsson, 070-628 77 27.

Denna information är uppdaterad 2020-03-18 kl 12.00. Informationen kommer att uppdateras löpande.

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren