hallare

Allting börjar med GU-F

Eleverna kommer från flera olika frivilliga försvarsorganisationer och kommer efter denna utbildning att vidareutbilda sig i sin specialistbefattning. För bilkåristerna innebär det att de ska utbilda sig till fordonsförare och efter detta väntar alltså barmarks- och vinterutbildning för bandvagn, terrängbil, lastbil, buss eller minibuss med släp.

Kurschefen Adam Hovind berättar att de första dagarna bland annat har handlat om ordning och reda på logement, den personliga utrustningen, verksamhetssäkerhet och sjukvård. Från dag fem har det varit fullt fokus på blocket om vapentjänst. Långa dagar med full utrustning på skjutbanan tar på krafterna. Det personliga vapnet, en AK4, väger 5,3 kg inklusive magasinen.

Kommande dagar väntar fortsatt utbildning i vapentjänst, men också upprättande av förläggning och en avslutande tillämpningsövning.

 

”Bilkåren är en av de frivilliga försvarsorganisationerna som ansvarar för att genomföra GU-F. Det är viktigt att man får en bra utbildningsstart när man är på väg in i Hemvärnet och att man efter utbildningen har relevanta kunskaper för att fungera i sitt förband”, säger Adam Hovind.

”Extra kul är det i år när vi har över trettio elever på vår kurs, det är vi verkligen glada och stolta över”, avslutar han innan arbetet med morgondagens övningar tar vid.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren