hallare

80 år i samhällets tjänst

”Vi vill fira och sätta medlemmarna i centrum, därför ordnade vi jubileumsmiddag på åtta platser samtidigt för att så många som möjligt skulle kunna vara med. Våra medlemmar har genom åren engagerat sig, burit och utvecklat organisationen. Vi är tacksamma för alla dem som gått före och för alla dem som är engagerade idag och bär oss mot de kommande åttio åren”, säger riksbilkårcheferna Inger Karlsson och Ingela Kronlund.

80 år är en lång tid och Bilkåren har gjort betydande insatser för samhället under dessa år. Rekrytering och utbildning av förare till totalförsvaret samt försvarsupplysning känns självklart, men Bilkårens insatser på trafiksäkerhetsområdet ska inte underskattas.

Utmaningarna och uppgifterna framåt är stora, inte minst utifrån det försämrade omvärldsläget och återbyggnaden av totalförsvaret. Bilkåren är en efterfrågad och attraktiv samarbetspartner utifrån vårt engagemang och kompetens.

Under jubileumsfestligheterna påminde centralstyrelsens ledamöter som var värdar på de åtta platserna om vårt motto ”Vaksam, Varsam, Verksam”, ett motto tillkommet på 1950-talet, men lika angeläget idag. Det påminner oss om att vara vaksamma på informationspåverkan, varsamma och vänliga i det vi kommunicerar och verksamma och beredda att ställa upp när vi behövs.

”Vi är jätteglada och nöjda att så många varit med och firat idag. Vårt firande fortsätter under hela året med olika aktiviteter för att uppmärksamma våra insatser under de gångna 80 åren och samtidigt ta sikte på framtiden”, avslutar riksbilkårcheferna.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren