Nyheter

Teckningstävlingen Min skolväg avgjord

29 oktober, 2021

Under hösten har elever i klass 3-5 inbjudits att delta i Bilkårens teckningstävling "Min skolväg". Drygt 700 bidrag kom in och tolv kårer har utsett lokala/regionala segrare som skickats vidare till riksfinalen.

Genom information vill vi bidra till ökad motståndskraft

27 september, 2021

Idag startar krisberedskapsveckan. Det är en nationell samling för att öka kunskapen hos människor för att höja vår gemensamma beredskap och säkerhet. Även om Sverige är tryggare än många andra länder finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Vi kan tex drabbas av översvämningar, skogsbränder eller någon ny smitta och vi måste kunna stå emot angrepp som en it-attack eller ett krig.  Att vara förberedd är solidariskt. Vi måste kanske klara oss utan butiker, internet, vatten eller elektricitet, och då behöver vi hjälpas åt. Om man själv är förberedd  bidrar vi alla till att göra Sverige säkrare och klara oväntade situationer bättre.

Bilkåren blir medlem i Ideell Arena

08 september, 2021

”Under de senaste åren har engagemangsfrågorna kommit alltmer i fokus i Bilkåren. Engagemanget är grunden för vår verksamhet och vi behöver lära oss av andra och dra nytta av kunskap och erfarenheter från andra för att fortsätta utveckla vår organisation. Genom medlemskapet i Ideell Arena får vi ett sammanhang i civilsamhället där vi får möta många olika organisationer, för att ta del av kunskap och erfarenhet. Det känns bra att bredda vårt nätverk”, säger riksbilkårchef Inger Karlsson.

Vi hälsar Samuel välkommen till Bilkåren!

19 maj, 2021

Totalförsvarsfrågorna blir allt viktigare och Bilkåren förstärker nu för att sätta fokus på hur vi bäst rustar oss för att möta framtida utmaningar inom totalförsvarsområdet. Vi hälsar Samuel Somo välkommen som verksamhetsutvecklare inom detta område.

Digital satsning på Bilkårens militära fordonsinstruktörer

26 februari, 2021

Böcker trycks allt mindre och alltmer av utbildningsmaterial vi använder finns numera bara i digitalt format. Det är bakgrunden till att Bilkåren under vintern börjar utrusta de militära fordons- och bandvagnsinstruktörerna med digitala läsplattor där viktiga handböcker mm för fordonstjänsten ligger nedladdade. Idag började de distribueras ut till instruktörerna. ”Läsplattorna administreras av Bilkåren vilket möjliggör …

Bilkåren förstärker

12 januari, 2021

Bilkåren kommer under ett år att driva ett projekt för att utveckla vårt huvudmannaskap för fordonsutbildning för frivilliga i Försvarsmakten. Syftet med projektet är att se över kursplaner och kursbeskrivningar samt att utveckla nya kurser där man mer flexibelt ska kunna kompletteringsutbilda sig utifrån de civila och militära förarbehörigheter man har.

Manifestation för trafiksäkerhet

24 oktober, 2020

Regn, blåst och ruggigt väder kunde inte hindra bilkåristerna i de 24 kårerna när det var dags för höstens Trafikdag. Syftet med dagen är dubbelt, dels att informera om trafiksäkerhet, men också göra en rolig aktivitet tillsammans. Tio uppdrag skulle lösas under dagen och när det hela avslutades efter fem timmar hade vi två kårer som båda hade full pott med poäng och därmed fick dela segern i kårtävlingen; Höglandets Bilkår och Härryda Bilkår.

Bilkåren genomförde digital riksstämma

12 september, 2020

-Detta unika år som ger oss möjlighet att genomföra riksstämman på ett unikt sätt. De speciella omständigheterna i år har skapat nya förutsättningar för oss och för genomförandet av riksstämman digitalt. Detta är en fantastisk möjlighet som teknikutvecklingen har bidragit till; att trots allt kunna ”samlas” och genomföra riksstämman.

Digital riksstämma i Bilkåren

16 maj, 2020

Bilkårens riksstämma kommer att genomföras som ett digitalt arrangemang 2020, det beslutade centralstyrelsen på sitt sammanträde idag, den 16 maj.

Militär kursverksamhet inställd pga Corona

08 maj, 2020

Försvarsmakten har fattat beslut om att förlänga tidsperioden då Hemvärnets utbildnings- och övningsverksamhet ställs in pga Coronasituationen. Det nya beslutet omfattar verksamheten tom söndagen den 30 augusti. Beslutet bidrar till minskad smittspridning, säkerställer försvarsmaktens operativa förmåga, handlingsfrihet och uthållighet att kunna hantera stödbegäran från samhället.

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

hitta din kår

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

tidslinje

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren