Nyheter

Bilkåren får utökade uppdrag för Trafikverket

14 februari, 2024

Bilkåren och Trafikverket har ett samarbete sedan många år där bilkårister som kör bandvagn ingår i myndighetens beredskapsorganisation. Under hösten har samtal förts om ett utökat samarbete som innebär att Bilkåren ska rekrytera och utbilda för flera uppdrag i Trafikverket och nu är det utökade samarbetet på plats.

Årets trafikkår 2023 korad!

05 februari, 2024

Varje år utses årets trafik-kår bland våra kårer som är aktiva med olika trafikaktiviteter, och 2023 var det Ström-Hammerdals Bilkår som var den kår som var mest aktiv på detta verksamhetsområde.

Satsning på instruktörsutbildning för Bilkårens civila uppdrag

02 februari, 2024

Bilkårens uppdrag på den civila sidan har ökat markant de senaste åren. Inför 2024 har vi flera nya myndighetssamarbeten vilket kräver att vi ökar antalet utbildningstillfällen. Fler kurser kräver fler instruktörer.

MSB beviljar nära 10 miljoner i anslag för uppdragsutbildning i Bilkåren

30 januari, 2024

-Bilkåren har lämnat in ansökningar till MSB för sk uppdragsersättning på ca 15 miljoner för 2024, men vi är såklart glada att få ett så pass stort anslag för att kunna rekrytera och utbilda kvalificerade förare och logistikpersonal från Bilkåren till våra samverkande myndigheter, säger Bilkårens generalsekreterare Eva Blomqvist.

Träffa oss på MC-mässan i Älvsjö

25 januari, 2024

Kommande veckoslut, 26-28 januari deltar Bilkåren tillsammans med FMCK (Frivilliga Motorcykelkåren) på MC-mässan i Älvsjö.

Försvarsmakten söker informatörer till vandringsutställning på högskolor/universitet

22 januari, 2024

Försvarsmakten vill bidra till en ökad försvarsvilja bland ungdomar. Genom kunskap om vår historia och samtid belyser utställningen de värden vi vill försvara, samt ökar medvetenheten för kriser på både individ- och gruppnivå. Utställningen vill bidra till en starkare medborgarkänsla där vikten av att samarbeta och hjälpas åt står i centrum. Huvudbudskapet är ”Tänk om – tillsammans i krig och fred” och målgruppen är i första hand unga vuxna 20-30 år. Utställningen består av två delar (en analog utställning samt en interaktiv container) och produceras i samarbete mellan Statens försvarshistoriska museer, Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF och Försvarsmakten. De två utställningsdelarna kompletterar varandra och huvudinnehållet består av en berättelse om ett stycke svensk försvarshistoria förmedlad genom intervjufilmer och en samtida upplevelsedel i containern.

Bilkårister redo att göra insatser i Västsverige

16 januari, 2024

Under dagen har SMHI utfärdat en orange varning för vind i kombination med snöfall på västkusten. Varningen omfattar kusten från Halland och upp till Dalsland. I samband med detta har Trafikverket aktiverat bandvagnsstyrkan och kallat in förare från Bilkåren och FAK för att stötta, framförallt i Stenungsund och Uddevalla kommuner.

Bilkåren på plats i Sälen på Folk och Försvars rikskonferens

09 januari, 2024

Folk och Försvars rikskonferens i Sälen avslutas idag och det har varit en tydlig röd tråd om det allvarliga säkerhetspolitiska läget där Sveriges strategiska roll inom Nato samt Sveriges roll inom höjd beredskap varit i fokus. Bilkåren har funnits på plats med riksbilkårchef Ida Texell och generalsekreterare Eva Blomqvist.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren