Bilkårens policy för personuppgifter

Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, skicka tidningen Bilkåristen samt administrera utbildningar och aktiviteter som du anmält dig till eller deltagit i.

Genom att betala din medlemsavgift accepterar du att Bilkåren sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna Dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer.

Vilka personuppgifter som behandlas

Bilkåren hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du är medlem i en lokal bilkår eller direktansluten i riksförbundet. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister för våra utskick. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa din identitet.

Vi gör regelbundna uppdateringar av personnummer och postadresser via Statens Adressregister, SPAR.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, för att du ska få medlemstidningen Bilkåristen och för att förse dig med information kopplat till ditt medlemskap.

Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag för marknadsföringsändamål.

Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik och till att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård.

Ytterligare behandling om du anmäler dig till och/eller deltar på utbildningar, konferenser eller aktiviteter

Om du anmäler dig till och/eller deltar i en kurs eller aktivitet som Bilkåren eller annan organisation med utbildningsuppdrag för Bilkårens medlemmar och befattningar har, spar vi de personuppgifter samt uppgifter om du genomfört kursen etc som krävs för att administrera din utbildningshistorik och planering. I samband med kursen/aktiviteten skickar vi de personuppgifter som krävs för att administrera ditt deltagande till kursansvariga personer samt stödjande myndigheter.

Kursresultat redovisas också för deltagare med avtal i Försvarsmakten eller den civila krisberedskapen till berörd myndighet.

Personuppgifter om dig som har ett avtal i Försvarsmakten eller den civila krisberedskapen

Om ditt medlemskap också innebär att du har ett avtal med någon av Bilkårens samverkande myndigheter, kan uppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och din utbildningshistorik användas av berörd myndighet vid utbildning, övning eller skarp insats.

Personuppgifter om dig som funktionär

Om ditt medlemskap innefattar aktiviteter där du är funktionär eller förtroendevald, kan uppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du ska kunna fullborda dina uppdrag.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap spar vi i vårt medlemsregister. Eftersom Bilkåren jobbar med utbildning för befattningar i totalförsvaret samt att medlemmar som upphör att vara medlemmar återvänder, lagrar vi dina personuppgifter för att behålla din medlemshistorik – även om ditt medlemskap upphör. Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Om Du begär att bli raderad så gör vi det men då avsäger du dig också rätten till medlemskap, utmärkelser, meritförteckningar och utbildningshistorik.

Vi behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ovanstående ändamål. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta till Datainspektionen.

Mina sidor

Via webbtjänsten Mina sidor kan du logga in för att se dina personuppgifter, utbildningshistorik, avtal, utmärkelser och uppdrag. Där kan du uppdatera din adress, e-postadress och telefonnummer om det skulle vara felaktigt.

 

Fastställd av Centralstyrelsen 2018-04-14

Bilkåren förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna policy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Visa alla uppdragsutbildningar

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren