Köpvillkor

1. Företagsinformation

För köp som sker på denna webbplats ansvarar Sveriges Bilkårers Riksförbund, organisationsnummer 802006-4112, Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3, 111 20 Stockholm. För information om hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR se paragraf nr 5.

2. Betalning, leverans och avbokning

Betalning för medlemskap kan ske genom kortbetalning eller swish samtidigt som du anmäler dig som medlem. När du anmält dig kommer du att få en bekräftelse per post.  Betalning för medlemskap i Bilkåren kan göras när som helst under året. Medlemskapet sträcker sig fram till och med 31 december under innevarande kalenderår.

3. Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek per kalenderår: Huvudmedlem   250:-, Seniormedlem from 71 år  150:-, Ungdomsmedlem tom 20 år 150:-, Familjemedlemskap  400:- (omfattar alla på samma folkbokföringsadress)

4. Ångerrätt

Medlemskapet i Sveriges Bilkårers Riksförbund omfattas inte av ångerrätt. Du kan inte få inbetalad medlemsavgift tillbaka.

5. Kortinformation

När du betalar din avgift med kort hos oss behandlas betalningen av Nets som är en säker elektronisk betallösning för e-handel.

6. Personuppgifter och GDPR

Vi behandlar persondata i enlighet med GDPR. I samband med att du anmäler dig som medlem godkänner du att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter. Vi lagrar de uppgifter som är nödvändiga för att fullfölja avtalet gentemot dig och för att kunna bedriva vår verksamhet. Läs om vår policy för lagring av personuppgifter här.

Kontakt: kansliet@bilkaren.se 

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Visa alla uppdragsutbildningar

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren