hallare

Bli en resurs i en frivillig resursgrupp

Frivillig resursgrupp (FRG) är en kommunalt förankrad insats där din kommuns behov av hjälp vid en kris eller svår händelse står i fokus. FRG är ett gemensamt ansvar för de 18 frivilliga försvarsorganisationerna och Civilförsvarsförbundet har samordningsansvaret för FRG i hela landet. Fordonsförare är en central del för att den frivilliga resursgruppen ska kunna lösa sina uppgifter. Därför är du som bilkårist särskilt viktig.

FRG finns i ca 150 kommuner idag och ökar successivt hela tiden. För Bilkåren är det viktigt att bidra i detta arbete och därför satsar vi extra på att rekrytera bilkårister som vill engagera sig i en frivillig resursgrupp i sin hemkommun.

Arbetsuppgifter som kan vara aktuella inom en FRG

  • Bemanna en service och trygghetspunkt
  • Ge kamratligt stöd till utsatta medborgare
  • Hantera transporter och viss lagerhantering
  • Hjälpa till med nödvatten vid en vattenbristsituation i kommunen
  • Informationsdelning mm

Utbildning

För att bli en del av en FRG genomför du en grundutbildning på 36 timmar som Civilförsvarsförbundet ansvarar för, och den görs ofta på lokal nivå. Läs mer om grundutbildning för FRG här.

När grundutbildningen är klar finns möjlighet att söka Bilkårens minibussutbildning för FRG. Där får du utbildning i bland annat fordonsorientering, åtgärder vid trafikolycka, lastsäkring och halkkörning. Här kan du läsa mer om minibussutbildningen.

FRG utvecklas

Mycket är på gång inom områdets för kommuners beredskap, i november 2022 kom utredningen ”Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap” (SOU 2022:57) och där finns flera förslag som kan göra de frivilliga resursgrupperna ännu mer verksamma.

Anmäl dig till en digital informationsträff!

Vill du veta mer om FRG och hur du kan engagera dig så är du välkommen att anmäla dig till en digital informationsträff då vi berättar mer.

Måndag 8 juli 2024 kl 20.00

Måndag 19 augusti 2024 kl 20.00

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till civilutbildning@bilkaren.se och tala om vilken träff du vill vara med på. Någon dag innan träffen får du en länk till din e-post att koppla upp dig på.

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Visa alla uppdragsutbildningar

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren