hallare

Bli en resurs i en frivillig resursgrupp

Frivillig resursgrupp (FRG) är en kommunalt förankrad insats där din kommuns behov av hjälp vid en kris eller svår händelse står i fokus. FRG är ett gemensamt ansvar för de 18 frivilliga försvarsorganisationerna och Civilförsvarsförbundet har samordningsansvaret för FRG i hela landet. Fordonsförare är en central del för att den frivilliga resursgruppen ska kunna lösa sina uppgifter. Därför är du som bilkårist särskilt viktig.

FRG finns i ca 150 kommuner idag och ökar successivt hela tiden. För Bilkåren är det viktigt att bidra i detta arbete och därför satsar vi extra på att rekrytera bilkårister som vill engagera sig i en frivillig resursgrupp i sin hemkommun.

Arbetsuppgifter som kan vara aktuella inom en FRG

  • Bemanna en service och trygghetspunkt
  • Ge kamratligt stöd till utsatta medborgare
  • Hantera transporter och viss lagerhantering
  • Hjälpa till med nödvatten vid en vattenbristsituation i kommunen
  • Informationsdelning mm

Utbildning

För att bli en del av en FRG genomför du en grundutbildning på 36 timmar som Civilförsvarsförbundet ansvarar för, och den görs ofta på lokal nivå. Läs mer om grundutbildning för FRG här.

När grundutbildningen är klar finns möjlighet att söka Bilkårens minibussutbildning för FRG. Där får du utbildning i bland annat fordonsorientering, åtgärder vid trafikolycka, lastsäkring och halkkörning. Här kan du läsa mer om minibussutbildningen.

FRG utvecklas

Mycket är på gång inom områdets för kommuners beredskap, i november 2022 kom utredningen ”Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap” (SOU 2022:57) och där finns flera förslag som kan göra de frivilliga resursgrupperna ännu mer verksamma.

Anmäl dig till en digital informationsträff!

Vill du veta mer om FRG och hur du kan engagera dig så är du välkommen att anmäla dig till en digital informationsträff då vi berättar mer.

Onsdag 4 oktober kl 19.00

Onsdag 25 oktober kl 18.00

Måndag 20 november kl 18.00

Tisdag 5 december kl 18.00

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till civilutbildning@bilkaren.se och tala om vilken träff du vill vara med på. Någon dag innan träffen får du en länk att koppla upp dig på till din mejladress.

@Bilkaristen

Vill du göra en insats? Har du ett motorintresse? Vi har utbildningarna. Bandvagn, lastbil, buss, släp, elverk, logistiker, instruktör, ungdom, lasthantering ...

Läs mer om Bilkårens utbildningar

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren