STYRELSEN

—–

Kårchef:     Info. Rek: Utbildning militär:Per Björkman076-7627610
Vice kårchef:
ABU:
Jim Altis070-446 80 83
Sekreterare:

Kassör:

Helene Roos070-3537407

Totalförsvars-information:Tommy Rannström
070-5556242
Trafik:Jonas Ekroth072-7128802
Civil utbildning:Thomas Strand070-9255092

Styrelsen Nyköpings Bilkår

 • Kårchef – Maria Holmberg
 • Kassör – Linda Andersson
 • Sekreterare- Åsa Lundmark
 • ledamöter – Birgitta Bjernbäck & Emma Sernqvist

STYRELSEN

Kårchef, Krisberedskapsansvarig, Vice ansvarig totalförsvarsinformation:Rickard Arousell073-6925898
Vice kårchef,
Kassör, Administration,
Trafik, MPB,
Ungdom,
HälGä:
Anna-Lena Holmstrand073-7208282
Protokollförare,
Ansvarig totalförsvarsinfo,
vice Krisberedskapsansvarig:
Lena Söderblom   070-6035573
Web, mail,
vice medlemsutbildning, vice HälGä
Eva Johnson070-5918964
Civil utbildning,
Medlemsutbildning
Katarina Westlund070 2278523
Info/rekrytering,
Vice civil utbildning
Emma Rask073-5637914
Militär utbildningAndreas Hedberg073-9929242
Vice trafik,
vice MPB
Viveka Överbring070 3719566

Styrelsen

 • Kårchef Marie Larsson
 • Vice kc Emelie Ålander
 • Kassör Elisabeth Holmbom
 • Info/rekrytering Åsa Stålnacke/Caroline Falk
 • Sekreterare Ann-Sofie Nordfeldt
 • Trafik Ann-Sofie Nordfeldt
 • Totalförsvarsinformatör Jennie Nordfeldt

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren