MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift 2023
250 kr – Vuxen  21–70 år)
150 kr – Senior (71+ år)
150 kr – Barn/ungdom (0-20 år)

Som medlem får du vår medlemstidning Bilkåristen fyra gånger om året, direkt hem i brevlådan.

MEDLEMSAVGIFT

Nytt från 2020 är att man betalar medlemsavgiften direkt till Bilkåren centralt. Det går INTE att betala in till Skaraborgs Bilkår.

250 kr Vuxen (21–70 år)
150 kr Senior (71+ år)
150 kr Barn/ungdom (0-20 år)
400 kr Familjeavgift*

*medlemmar på samma postadress eller barn/ungdom 0-20 år.

Ny medlem
Medlemsavgiften betalas i samband med att du registrerar dig via www.bilkaren.se/bli-medlem.

Befintlig medlem
Fakturan för nästa år skickas med årets sista nummer av Bilkåristen (Nr 4). Sista betaldatum är 31/1. Fakturan finns även på Mina sidor.

Medlemsavgift

Ny eller gammal medlem – det är viktigt att man betalat sin medlemsavgift så att man är försäkrad i samband med aktiviteter i kåren, på kurs eller i Hemvärnet. From 2020 är medlemsavgiften 250:-/år. Senior from 71 år eller ungdom tom 20 år betalar bara 150:-/år. Är man flera på samma folkbokföringsadress så betalar man familjeavgift 400:-/år. Alla medlemmar får i samband med Bilkåristen nr 4/19 en avi på medlemsavgiften på för 2020 och då är det bra om man betalar den så  fort som möjligt, dock senast 31/1 2020.

Du är viktig för Bilkåren och vi hoppas att du fortsätter ditt medlemskap. Upplevelser, roliga aktiviteter engagemang i Hemvärnet eller den civila krisberedskapen en bra tdining fyra gånger om året – man får mycket för sin avgift!

d

Medlemsavgifter

150 kr för ungdom 0-20 år
250 kr för 21-60 år
200 kr för medlem 61 år och äldre – samt medlem som har huvudmedlemskap i annan kår.

Avgiften betalas årsvis, senast sista Januari!, till Plusgiro 37 90 95 – 3.
Glöm inte skriva namn. -Om du är ny medlem, även kontaktuppgifter.

Det är du som ansvarar att medlemsavgiften blir betald!!!

Om du inte betalar gäller inte försäkringarna och då kan du varken utföra ditt uppdrag eller delta i våra aktiviteter.
Vill du inte längre vara med, snälla, meddela oss det, så vi slipper lägga tid på att jaga dig i onödan.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren