Vanliga frågor och svar

Intresserad av militära uppdrag?
Hur lång tid tar det innan jag kan påbörja min utbildning?
Nu är det många som vill bidra och det betyder att processen också tar längre tid. Om du ska söka till hemvärnet måste du börja med att göra en utbildningsplan. Det hjälper din kår till med. När detta är klart ska du säkerhetsprövas och intervjuas. Detta sköts av försvarsmakten. Räkna med att det tar upp till 6 månader innan du är igång med din första utbildning.

Vad innebär en säkerhetsprövning?
Då du kommer medverka i säkerhetskänslig verksamhet kontrolleras en rad uppgifter om dig av försvarsmakten. Det genomförs en säkerhetsintervju hemma hos dig och det görs ett registerutdrag. 

Vilka förkunskapskrav krävs för de olika befattningarna?
Du hittar alla förkunskapskrav för respektive uppdrag här  

Måste jag ha C- eller D-körkort för att bli lastbils- eller bussförare i Hemvärnet?
Nej, du behöver bara ha ett B-körkort, men om du har civil behörighet på C/D är utbildningen betydligt kortare. Din förarutbildning kommer då att fokusera på de militära kraven.

Behöver jag militär utbildning sedan tidigare för att vara med i Hemvärnet?
Nej, för att bli förare i Hemvärnet räcker det med att man genomför en grundläggande utbildning för frivilliga, GU-F. Kursen är två veckor och ger dig en grundläggande soldatutbildning. 

Vilken ersättning får jag när jag är på kurs?
Utbildningen är kostnadsfri och du har fri mat, logi och resa till kursplatsen. Dessutom får du ersättning motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI) under kurstiden, för att kunna vara ledig från jobbet.

Intresserad av civila uppdrag?
Hur lång tid tar det innan jag kan påbörja min utbildning?
Nu är det många som vill bidra och det betyder att processen också kan ta längre tid. För civila uppdrag kan det finnas utbildningsplatser tillgängliga redan om 1-2 månader. Du kan själv läsa mer och anmäla dig genom att läsa på för respektive uppdrag här 

Vilka förkunskapskrav krävs för de olika befattningarna?
Du hittar alla förkunskapskrav för respektive uppdrag här

Vilka åldersgränser finns det för de civila uppdragen?
Den undre åldersgränsen är 18 år eftersom grundkravet för alla uppdrag är lägst  B-körkort. Den övre åldersgränsen varierar mellan 60-70 år, beroende på vilket uppdrag det är. Det är våra uppdragsgivare som bestämt vilka åldersgränser som gäller.

Måste jag ha C- eller D-körkort för att bli lastbils- eller bussförare i inom den civila krisberedskapen?
Ja, du måste ha rätt behörighet för det fordon du ska framföra. Notera att för flera uppdrag räcker det med B-körkort, tex  bandvagn, elverksoperatör, logistiker och minibussförare.

Vilken ersättning får jag när jag är på kurs?
Utbildningen är kostnadsfri och du har fri mat, logi och resa till kursplatsen. Dessutom får du ersättning motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI) under kurstiden, för att kunna vara ledig från jobbet.

Intresserad av kårengagemang?

Vad kan jag göra i en kår?
Du kan både vara deltagare i aktiviteter som kåren anordnar, men också engagera dig mer genom att exempelvis hjälpa styrelsen med att möta nya medlemmar, arrangera aktiviteter, hjälpa till med sociala medier. Kontakta din kår och erbjud din hjälp. Det kommer uppskattas!

Kan jag utbilda mig till något särskilt i en kår?
Det en rad olika kurser och utbildningar du kan gå genom ditt medlemskap. Dessa är inte begränsade bara till Bilkåren utan även de flesta andra frivilliga försvarsorganisationerna. Så vill du exempelvis bli duktig på sjukvård eller bra på totalförsvarsinformation finns det utbildningar för dig.

Min kår är inte aktiv där jag bor. Hur kan jag engagera mig då?
Kontakta Bilkårens kansli, kansliet@bilkaren.se, så kan vi koppla ihop dig med någon mer aktiv medlem i kåren, så kanske ni tillsammans kan ta steget att skapa en mer aktiv kår på plats. Vi hjälper dig gärna hela vägen!

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren