Wow – nu har Bilkåren tolv nya allmäninstruktörer på den civila sidan

Skrivet den 20 maj av Bilkåristen

Bilkåren får ett allt mer utökat uppdrag på den civila sidan och genomför därmed också fler kurser. Det innebär att vi behöver fler instruktörer för att kunna genomföra dem. Med anledning av det genomfördes i helgen den första kursen för att utbilda nya civila allmäninstruktörer. Uppgiften för dem blir att sköta kursadministrationen och andra praktiska uppgifter på en kurs. De kommer också att hålla i olika presentationer på de olika kurserna. Det gäller framförall på våra MTE-kurser (Motor -och transportenheter) och för Polisuppdraget. De kommer också kunna tjänstgöra på olika träffar och samlingar för kårstyrelser som genomförs.

Tolv deltagare med olika bakgrund och kunskap om bilkåren och våra uppdrag stegade nyfiket in på kursen. Helgen ägnades sedan åt att pröva på många olika övningar både i teorin men också många praktiska övningar. Ann Gabriels som är folkhögskollärare ledde gruppen med lugn och säker hand framåt. Hon gav många bra tips och trix för att klara av att stå framför en grupp och presentera något. Lite läskigt i början för de flesta men ju längre fram vi kom under kursen ju säkrare blev alla. Många skratt blev det också under dagarna.

En del av kursen var också att gå igenom de olika bildspel som finns på Bilkårens hemsida och som kan bli aktuella att presentera på en kurs. En kurs innehåller också en del administrativa rutiner så de gicks också igenom.

På sen lördag eftermiddag fick alla påbörja arbetet med att lägga upp en presentation som sedan skulle genomföras dagen därpå. Grand final blev att alla genomförde presentationen och att de direkt efteråt fick både muntlig och skriftlig feedback från Ann och övriga deltagare.

När vi skildes på söndagen och kursen var över så är jag ganska säker på alla kändes sig peppade att jobba på en kurs framöver och framförallt helt säker på att de också klarar av det.

Susanne Wieselgren, kursledare

 

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren