Wow – nu har Bilkåren tolv nya allmäninstruktörer på den civila sidan

Skrivet den 20 maj av Bilkåristen

Bilkåren får ett allt mer utökat uppdrag på den civila sidan och genomför därmed också fler kurser. Det innebär att vi behöver fler instruktörer för att kunna genomföra dem. Med anledning av det genomfördes i helgen den första kursen för att utbilda nya civila allmäninstruktörer. Uppgiften för dem blir att sköta kursadministrationen och andra praktiska uppgifter på en kurs. De kommer också att hålla i olika presentationer på de olika kurserna. Det gäller framförall på våra MTE-kurser (Motor -och transportenheter) och för Polisuppdraget. De kommer också kunna tjänstgöra på olika träffar och samlingar för kårstyrelser som genomförs.

Tolv deltagare med olika bakgrund och kunskap om bilkåren och våra uppdrag stegade nyfiket in på kursen. Helgen ägnades sedan åt att pröva på många olika övningar både i teorin men också många praktiska övningar. Ann Gabriels som är folkhögskollärare ledde gruppen med lugn och säker hand framåt. Hon gav många bra tips och trix för att klara av att stå framför en grupp och presentera något. Lite läskigt i början för de flesta men ju längre fram vi kom under kursen ju säkrare blev alla. Många skratt blev det också under dagarna.

En del av kursen var också att gå igenom de olika bildspel som finns på Bilkårens hemsida och som kan bli aktuella att presentera på en kurs. En kurs innehåller också en del administrativa rutiner så de gicks också igenom.

På sen lördag eftermiddag fick alla påbörja arbetet med att lägga upp en presentation som sedan skulle genomföras dagen därpå. Grand final blev att alla genomförde presentationen och att de direkt efteråt fick både muntlig och skriftlig feedback från Ann och övriga deltagare.

När vi skildes på söndagen och kursen var över så är jag ganska säker på alla kändes sig peppade att jobba på en kurs framöver och framförallt helt säker på att de också klarar av det.

Susanne Wieselgren, kursledare

 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren