Vinterutbildning för att vara redo

Skrivet den 18 januari av Bilkåristen

Det är -21 grader och solen har ännu inte gått upp när terrängbilskursen startar dagens första övning i Härnösand. På dagsprogrammet står varmhållning med motorvärmare och efter en förevisning och riskgenomgång av instruktören Thomas kan man snart höra det tjutande ljudet när alla stridspar har lyckats tända sina blåslampor och kan börja värmningen av sina terrängbilar.

Detta är ett av momenten i vinterutbildningen som är så viktig för att skapa vinterförmåga i hemvärnsförbanden. Bilkåristerna som kör terrängbilarna i packgrupperna är avgörande för att logistiken ska fungera i förbandet, och det måste fungera även under tuffa vinterförhållanden.

Kursen fortsätter sedan med andra moment i vintermiljö; halkkörning, körning i backar, slirskydd, terrängkörning i snö, kylans inverkan på fordonen och viktiga vårdpunkter i kyla, vinschning mm.

En vinterutbildning handlar inte bara om att fordonen ska rulla, det handlar också om att kunna ta hand om sig själv och hålla uppe stridsvärdet trots att förhållandena är tuffa. Att använda den personliga utrustningen på rätt sätt för att inte frysa, att dricka och äta och vara uppmärksam på varandra för att inte få kylskador. Under kursen övar man i princip alla moment med påtagen stridsutrustning och iklädd snödräkt och de flesta är nog överens om att det är lite bökigare, men nödvändigt att öva för att vara redo. Men det är fantastiskt kul också! Särskilt terrängkörning. Då är det bara stora leenden i hytterna.

Vinterutbildning är en självklar del av utbildningsstegen för de flesta av Bilkårens uppdrag, både militära och civila. Vi måste ha kunskaper och vara förberedda för att lösa svåra situationer och kunna verka i vinter och kyla. Det är stor risk att vi kommer att behövas som mest under sådana förhållanden.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren