Vinter i en bandvagn i Boden

Skrivet den 04 mars av Bilkåristen

Drygt en vecka har gått sedan jag kom hem från Gk Bv Vinter i Boden, 2:a omgången som började den 15 feb. Det behöver nästan gå lite tid för att man ska hinna sortera alla intryck. Möten med nya människor, nya miljöer och ny kunskap som man blir exponerad för under relativt kort tid. Och det var med en lite vemodig känsla man åkte hem efter avslutad kurs, mycket beroende på vetskapen av att man förmodligen inte kommer att träffa många av människorna igen som man har lärt känna. Det ligger ju i sakens natur att det är så i.o.m. att vi är placerade på förband över hela landet från Boden i norr till Revingehed i söder.
Hursomhelst, vinterutbildningen var en lärorik fortsättning på barmarksutbildningen med teori och praktik om hur kyla påverkar teknik och människa samt mycket bv-körning i snöig terräng. Nu tyckte nog inte våra norrländska kollegor att det var någon vinter att tala om. Men med is-tjocklek på ca 50 cm och snödjup på upp mot 100 cm på sina ställen så var det mycket mer vinter än vi ”sörlänningar” är vana vid. Och just utbildningsblocket ”Kallt väder” tyckte jag var väldigt givande. Att lära sig hur man ska klä sig, torka persedlar i minusgrader, äta och dricka på rätt sätt, förebygga samt omhänderta kylskador på sig själv och sina kamrater var väldigt bra. Viss information var nyttig repetition av gammal kunskap medans annat var helt nytt.
Kallt väder-blocket avslutades med isvaksbad ute på ”Ångestholmen”, något som alla elever genomförde utan minsta tvekan. Att få uppleva hur kroppen reagerar på ett isdopp, att lära sig hur man får kontroll på sin egen kropp samt hur man tar sig upp ur en isvak i ett skarpt läge var otroligt lärorikt. Vår mentor i Kallt väder var Lt Peter L. som delade med sig av sina teoretiska och praktiska kunskaper på ett väldigt pedagogisk sätt. Hans mångåriga erfarenhet av att utbilda trupp på nordliga breddgrader kom helt till sin rätt i detta ämne.

Sammanfattningsvis kan man säga att vistelsen i Boden var väldigt bra. Bra logement(om än något kalla duschar…), mycket bra mat. Väldigt bra utbildningssalar, vård- och tvätthallar. Och naturligtvis – underbar natur. Dessutom roligt att få uppleva en så stor och levande garnison med både infanteri och pansar. Och inte långt därifrån artilleriregemente och flygflottilj.

Önskar alla mina kurskamrater lycka till i framtiden. Det har varit ett nöje att få kampera ihop med er!

Peter,
Bv-förare, 421. Gullberg/EBG
IMG_0089[1]

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren