Vi kan göra det här

Skrivet den 22 oktober av Bilkåristen

Rinkabyfältet är nästan öde. En GU-pluton håller på att lämna området när fyra instruktörselever gör sig hemmastadda på kasern. Varsitt eget åttamannalogement får vi, en klok smittskyddsåtgärd, nödvändigt för att vi skall kunna genomföra kursen.

Vi börjar mjukt, krokar på där IK-G:n slutade. De första dagarna handlar om att bo in sig och hitta formen för sin första övning med de tre kamraterna som elever och varsin bandvagn som undervisningsplats. Sedan ökar tempot, och kraven. Efter en vecka med stödhjul marschar vi ner oss själva och våra vagnar till Ravlunda och våra första Riktiga Elever™.

Här skärps kraven ytterligare, och fyra blir två när halva gruppen beslutar sig för att avbryt kursen för att komma tillbaka en annan gång. Att tappa kamraterna gör givetvis vissa avtryck på stämningen, men vi hämtar oss och tuggar på med våra övningar för eleverna på Grundkurs Bandvagn. För att rensa huvudet en smula tar vi en åktur i omgivningen, ser lite nya vyer som hjälper oss att hitta fokus till de sista dagarna.

När vi promenerar på stranden vid Haväng hittar vi ett torn av staplade stenar. Det är överraskande stadigt. I botten ligger de största, plattaste stenarna. Från den grunden kan vi bygga på med mer och mer, precis som när vi utbildar.

Traditioner och nya idéer möts här, på kursen ser vi laddstationen ovanpå bandvagnarnas värmepaket för första gången. Det ser lite ovant ut, men det hör hemma där, bandvagnen skall hänga med oss i många år än. Liknelsen med Vitemöllas månghundraåriga byggnader ligger nära till hands, putsade korsvirkeshus med laddstation för elbil utanför. Framtidssäkrat. Livskraftigt.

På mållinjen står vi och kastar en blick över axeln. Brösarps Backar faller oss i tanken – alla de där kullarna vi klättrade över för att ta oss till den högsta punkten känns plötsligt bara som fartgupp. Utsikten är vidunderlig. Vi kan göra det här.

Martina Jansson och Mikael Nilsson, elever på IKT Fordon BV

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren