Vattensalamander

Skrivet den 17 maj av Bilkåristen

Denna vecka pågår Trafikverkets övning Vattensalamander i Borlängetrakten. Övningsnamnet ska ge en hint om att det har med vatten att göra. Bilkårens och FAKs bandvagnsförare som ingår i Trafikverkspoolen har inbjudits till övningen där nya kunskaper och förmågor kopplat till olika vattenscenarier är i fokus. Det kan handla om översvämning, men också behovet av att kunna transportera bandvagnarna på och i vatten. Förarna deltar under fyra dagar och under veckan genomförs alla moment två gånger, så på så sätt är det nästan 40 förare som deltar.

Förarna ryckte in vid Trafikverkets materieldepå i Borlänge och innan det första övningsmomentet vidtog, gör man uttag fordon och utrustning packas. Första övningsmoment är en landsvägsmarsch till övningsområdet, Trafikverkets kursgård Dala-Storsund mellan Borlänge och Falun. En del av marschen gjordes med hjälp av Trafikverkets pontonfärja, där fordonen kördes ombord och färjades över ett vattenparti. Pontonfärjor är en del av Trafikverkets krisberedskap som kan transporteras och byggas ihop där de ska användas. Maxlasten överstiger vida vad de sex bandvagnarna som får plats på färjan väger.

På övningsplatsen utbildas förarna i nya moment som inte ingår i den vanliga utbildningsstegen, men man övar och repeterar också moment som man har grundkunskaper om sedan tidigare. En del av övningen är att samverka med andra och öka kunskapen och förståelsen för olika aktörers förmåga. På plats i Dala-Storsund fanns FRG från Falun och Gagnef som delade med sig av kunskaper och gav förarna utbildning i fördämningsteknik, bland annat testades en modell som ”reser sig själv” när vattnet stiger. En lika smart som enkel konstruktion. Sjöräddningssällskapet fanns också på plats.

Ett teoripass handlade om hypotermi, dvs hur man ska omhänderta människor som är kraftigt nedkylda. Nyttig och viktig kunskap. Förarna fick också en genomgång om säkerhetsbestämmelser och vilka åtgärder man ska göra om man måste simma med bandvagnen. Det är inte bara bottenpluggar och täta dörrar som krävs i förberedelser, länspumpar måste fungera, flytväst ska vara påtagen, skvalpskydd monterat och takluckor öppna är några exempel på förberedelser.

Repetition av orientering och handhavande av Rakel, vård och reparationer av fordonen och backning med ledare hanns också med under övningen.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren