Välkommen nya ÖB!

Skrivet den 07 oktober av Bilkåristen

Torsdagen den 1 oktober tillträdde Sveriges nya ÖB. Under en ceremoni på Karlberg överlämnade Sverker Göranson överbefälhavarens kommandotecken till Micael Bydén. Micael var tidigare Flygvapenchef.

I sitt tal som ny ÖB talade Bydén om det förändrade säkerhetspolitiska läget, nya svårbedömda hot och det reformerade totalförsvaret. Han pekade också på att Sverige sällan haft så kompetenta anställda och frivilliga. Nu följer ett arbete med att anpassa arbetssätt för att få ut mesta möjliga effekt av de resurser som tillförts. Bydén avslutade med: ”Det är med självklar stolthet och framåtanda jag nu tar befälet över Försvarsmakten!”

Bilkåren uppvaktade såväl avgående som tillträdande ÖB under dagen.

Tack Sverker Göranson för dina drygt sex år som Sveriges överbefälhavare!

Välkommen Micael Bydén! Bilkåren ser mycket fram emot framtida samarbete!

Malin Dreifaldt, riksbilkårchef

ÖB fota combat camera

Foto: Alexander Gustavsson, COMBAT CAMERA

 

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren