Vad tror ni om detta?

Skrivet den 02 maj av Bilkåristen

Jag har tillsammans med Malin Dreifaldt i centralstyrelsen träffat Försvarsmaktens trafiksäkerhetschef. Han håller på att slutföra nytt reglemente gällande trafiksäkerhet vilket ska vara klart till hösten och träda i kraft från 2015. Då funderar jag över en idé.

Bilkåren har idag två studiecirklar; ”Lär känna din kår” och ”Min bil”. Min idé är då om vi ska ta fram ytterligare en kopplat till det nya reglementet och trafiksäkerhet. Den skulle exempelvis kunna innehålla
Hastighet
Bälte/lasthantering
Nykterhet/Droger
Trötthet
Risktagande
Barn i bil
Oskyddade trafikanter

Jag för min del tror att en sådan här studiecirkel skulle kunna vara både uppskattad och lärorik, men det viktiga är vad du tror. Finns det behov och intresse ute i bilkårerna för ett sånt här material?

Reidun Eklöw, Riksbilkårchef
Reidun

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren