Ungdomskurs med extra allt!

Skrivet den 21 juli av Bilkåristen

extra allt
Hur spenderar man bäst en stekhet julivecka som Bilkårist? Ett väldigt bra alternativ är att åka till Skövde på ungdomskurs med ungdomar från Bilkåren och FMCK.

Under söndagen ryckte åta ungdomar från runt om i landet in på ungdomskurs i Skövde. Senare under veckan kommer även ett antal blivande ungdomsledare att finnas på plats.

Första dagen blev lång och intensiv. Vi började med allt praktiskt runt kursen samt genomgång av Försvarsmaktens värdegrund och säkerheten under kursen. Dagen avslutades med provning av personlig materiel samt sjukvård.

Eftersom matsalen inte är öppen under helgerna på sommaren krävs en del kreativitet från kursledningen när det gäller maten. Därför blev det hamburgare som första kvällsmål. Personalen hade en del bekymmer att få ihop vår beställning men lyckades efter många skratt få till det så att alla blev mätta och belåtna. Efter åtta timmars välbehövlig vila är nu alla laddade inför teoripass och första körningen med TERRÄNGHJULING!

Veckan i Skövde kommer att innehålla allt från stadsorientering till fots till körning med terränghjuling i diverse lerhål ute i terrängen.

Följ oss gärna på Facebook – Bilkåren – Sveriges Bilkårers Riksförbund. Vi kommer att göra dagliga inlägg om vad som händer under kursens gång.

Malin Dreifaldt
Ungdomsansvarig och vice ordförande i Centralstyrelsen

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren