Ungdomar mötte Högkvarteret

Skrivet den 16 november av Bilkåristen

Ungdom

Fr. Höger. Almir Rifatovic, Ronja Lindholm, Adrian Hagerman, Madeleine Andersson  Foto: Sebastian Struwe

Fredagen den 6 november samlades ungdomar ur olika frivillig organisationer på en ungdomskonferens på Falsterbo kursgård i Höllviken. Under helgen diskuterades det frågor berörande ungdomsverksamheten i de olika organisationerna. De representerade var frivilligorganisationerna Bilkåren, Lottakåren, Frivilliga flygkåren, Flygvapenfrivilliga, Sjövärnskåren, Försvarsutbildarna och Brukshundsklubben. Varje organisation hade tre ungdomar och en ledare med sig som företrädde ungdomarna i deras respektive organisation.

Ida Bergman och Stefan Törngren från högkvarteret anordnade konferensen.

Under helgen diskuterade vi frågor i grupper om fyra till fem personer där varje grupp hade en deltagare ur varje organisation. Vi hade olika synpunkter på många frågor och det uppstod heta diskussioner mellan oss. Det vi var överens om är att konferensen var nyttig för utvecklingen av ungdomsverksamheten eftersom att vi fick framföra våra synpunkter direkt till högkvarteret, utbyte av kunskap och erfarenheter samt att vi fick träffa ungdomar från övriga frivilligverksamheten.

 

Almir Rifatovic

Ungdomsrådet och Helsingborgs Bilkår

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren