TACK!

Skrivet den 22 december av Bilkåristen

Vi kan summera ett fantastiskt år i Bilkåren. Ett intensivt år som utvecklat Bilkåren på en rad områden tack vare ditt och många andras idoga engagemang. När vi summerar allt som skett på lokal och central nivå i Bilkåren är det lätt att bli imponerad. Låt mig ta några exempel.

  • Mer än 650 personer har hittat till Bilkåren och blivit medlemmar i år. Välkomna alla!
  • Ungefär 100 medlemmar har påbörjat sin utbildning för en befattning i Hemvärnet och nästan lika många har gått en utbildning för våra uppdrag för den civila krisberedskapen.
  • Nästan 50 av våra instruktörer och adjutanter har möjliggjort att vi kunnat bedriva den stora kursverksamhet vi har.
  • Mer än 300 funktionärer i våra lokala kårer har gjort enastående insatser för att fortsätta utveckla Bilkåren i hela landet. Det handlar om allt från styrelse-arbete och kårverksamhet till trafiksäkerhet och totalförsvarsinformation.
  • Åtskilliga medlemmar har ställt upp och varit förare vid olika externa evenemang, allt ifrån Melodifestivalen till prinsbröllop.

Varenda insats, stor som liten, bidrar till att utveckla Bilkåren. Även du som känner att du kanske inte varit så aktiv under året är värdefull för oss. Bara genom ditt medlemskap  bidrar du till vår organisation och möjliggör för oss att fortsätta verka för vårt uppdrag i samhället, att rekrytera och utbilda fordonsförare till totalförsvaret och arbeta för trafiksäkerhet.

Jag hoppas att du när det blir dags att betala medlemsavgiften för nästa år, bestämmer dig för att stanna kvar som medlem i Bilkåren. Ditt medlemskap betyder som sagt mycket för oss och vi hoppas att också du känner att Bilkåren betyder något för dig. Tack för att du fortsätter att engagera dig i Bilkåren!

Avslutningsvis vill jag passa på att önska dig och alla andra bilkårister en fin jul- och nyårshelg!

Malin Dreifaldt, Riksbilkårchef

Malin i föreningsdräkt

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren