Tack för ditt engagemang! Det gör skillnad!

Skrivet den 19 december av Bilkåristen

Året går mot sitt slut och vi kan se tillbaka på många fina Bilkårshändelser under året. Nu stundar snart välbehövlig ledighet för oss alla och inte minst tid till härligt umgänge med familj, släkt och vänner.

Flera saker har fallit på plats under det gångna året och vi har tagit ännu ett steg framåt i organisationens utveckling. Ett av årets stora projekt har varit att implementera den nya rutinen för medlemsavgiftsavisering, vilket redan visat sig lyckat. Mer än 125 personer har sedan den 1/11 anmält sig som medlemmar och betalt sin avgift via webben. Nu återstår en personlig kontakt från kåren för att erbjuda dessa det engagemang de vill ha i Bilkåren.

Ett annat projekt som genomförts under året är vårt utvecklingsprogram ”Växthuset”, där 10 medlemmar fått lite extra gnuggning i ledarskap, omvärldsspaning och utvecklingen av vår organisation. En ny omgång planeras under 2020. Håll koll efter info!

En stor eloge till alla er som på ett eller annat sätt engagerar er i Bilkåren. Engagemanget kan ha många ansikten, alltifrån ett styrelseuppdrag till att göra enstaka punktinsatser eller bara vara medlem. Att delta på kårens aktiviteter är också ett engagemang, det ger energi till dem som arrangerar aktiviteterna och skapar en positiv atmosfär. I samband med krisberedskapsveckan samt i vår trafikverksamhet ”Spelet om trafiken” finns massor av möjligheter att engagera sig, lite eller mycket.

Det händer en hel del i vår omvärld som berör oss just nu, vi tänker bl a på uppbyggnaden av ett nytt totalförsvar. Det ger oss unika möjligheter att verkligen växa och bli ännu starkare. Om vi ska lyckas måste vi alla jobba mot samma mål, de som vi tillsammans beslutade om på riksstämman 2018 och som finns på hemsidan i vår mål-och verksamhetsinriktning. Ta en funderare på vad just du skulle kunna bidra med!

Vi får ofta förfrågningar om hur det fungerar med det delade ledarskapet och vi kan inte mer än samstämmigt säga att det är det bästa vi har gjort. Den delade arbetsbördan och att alltid ha någon att diskutera uppkomna frågor med har varit ovärderlig.

Avslutningsvis vill vi tacka alla medlemmar, funktionärer, kursledningar och anställda i Bilkåren för fantastiska insatser under 2019! Stort tack också till alla våra uppdragsgivare för det förtroende ni har visat oss under året.

Vi ser fram emot ett 2020 med nytt försvarsbeslut, TFÖ 2020 (Totalförsvarsövning 2020) och fortsatt uppbyggnad av det civila försvaret. Vi sätter fokus på att fortsätta stärka våra kårfunktionärer så vi kan bli fler som delar på uppgifterna, att rekrytera och utbilda till våra uppdrag samt att värdegrunden ska genomsyra vår organisation och det arbete vi utför för våra uppdragsgivare.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Inger Karlsson och Ingela Kronlund, Riksbilkårchefer

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren