Tack för ditt engagemang! Det gör skillnad!

Skrivet den 19 december av Bilkåristen

Året går mot sitt slut och vi kan se tillbaka på många fina Bilkårshändelser under året. Nu stundar snart välbehövlig ledighet för oss alla och inte minst tid till härligt umgänge med familj, släkt och vänner.

Flera saker har fallit på plats under det gångna året och vi har tagit ännu ett steg framåt i organisationens utveckling. Ett av årets stora projekt har varit att implementera den nya rutinen för medlemsavgiftsavisering, vilket redan visat sig lyckat. Mer än 125 personer har sedan den 1/11 anmält sig som medlemmar och betalt sin avgift via webben. Nu återstår en personlig kontakt från kåren för att erbjuda dessa det engagemang de vill ha i Bilkåren.

Ett annat projekt som genomförts under året är vårt utvecklingsprogram ”Växthuset”, där 10 medlemmar fått lite extra gnuggning i ledarskap, omvärldsspaning och utvecklingen av vår organisation. En ny omgång planeras under 2020. Håll koll efter info!

En stor eloge till alla er som på ett eller annat sätt engagerar er i Bilkåren. Engagemanget kan ha många ansikten, alltifrån ett styrelseuppdrag till att göra enstaka punktinsatser eller bara vara medlem. Att delta på kårens aktiviteter är också ett engagemang, det ger energi till dem som arrangerar aktiviteterna och skapar en positiv atmosfär. I samband med krisberedskapsveckan samt i vår trafikverksamhet ”Spelet om trafiken” finns massor av möjligheter att engagera sig, lite eller mycket.

Det händer en hel del i vår omvärld som berör oss just nu, vi tänker bl a på uppbyggnaden av ett nytt totalförsvar. Det ger oss unika möjligheter att verkligen växa och bli ännu starkare. Om vi ska lyckas måste vi alla jobba mot samma mål, de som vi tillsammans beslutade om på riksstämman 2018 och som finns på hemsidan i vår mål-och verksamhetsinriktning. Ta en funderare på vad just du skulle kunna bidra med!

Vi får ofta förfrågningar om hur det fungerar med det delade ledarskapet och vi kan inte mer än samstämmigt säga att det är det bästa vi har gjort. Den delade arbetsbördan och att alltid ha någon att diskutera uppkomna frågor med har varit ovärderlig.

Avslutningsvis vill vi tacka alla medlemmar, funktionärer, kursledningar och anställda i Bilkåren för fantastiska insatser under 2019! Stort tack också till alla våra uppdragsgivare för det förtroende ni har visat oss under året.

Vi ser fram emot ett 2020 med nytt försvarsbeslut, TFÖ 2020 (Totalförsvarsövning 2020) och fortsatt uppbyggnad av det civila försvaret. Vi sätter fokus på att fortsätta stärka våra kårfunktionärer så vi kan bli fler som delar på uppgifterna, att rekrytera och utbilda till våra uppdrag samt att värdegrunden ska genomsyra vår organisation och det arbete vi utför för våra uppdragsgivare.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Inger Karlsson och Ingela Kronlund, Riksbilkårchefer

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren