Stärkt totalförsvar är ett lagjobb

Skrivet den 12 december av Bilkåristen

Den gångna helgen genomförde Bilkåren en konferens för våra instruktörer och adjutanter, både militära och civila. På lördagen var min programpunkt om omvärldsförändringar och vad som krävs för ett starkt totalförsvar. Vi genomlever en tid där ord ska gå till handling och fokus i min dragning handlade om våra värdeord, varsam, vaksam och verksam i relation till omvärldens komplexa risk- och hotbild. Det vi gör är helt rätt i tiden och precis vad Sverige behöver just nu. Just samarbete och utbildning var något som jag lyfte fram och betonade betydelsen av då ett stärkt totalförsvar är ett lagjobb.

Den tid vi har framför oss kommer kräva betydande handlingskraft och gemensamma insatser. Just denna kraft och försvarsvilja utmärker Bilkåren och de frivilliga försvarsorganisationerna. Träffen fokuserade också på att dela erfarenheter och goda tips för vår kursverksamhet, och ett annat perspektiv var att ta utgångspunkt från våra egna kursminnen och vad det betyder för det fortsatta engagemanget. Det finns en stark kraft i Bilkåren och jag är stolt att få vara en del av allt gott vi gör.

Ida Texell, Riksbilkårchef

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren