Stärkt totalförsvar är ett lagjobb

Skrivet den 12 december av Bilkåristen

Den gångna helgen genomförde Bilkåren en konferens för våra instruktörer och adjutanter, både militära och civila. På lördagen var min programpunkt om omvärldsförändringar och vad som krävs för ett starkt totalförsvar. Vi genomlever en tid där ord ska gå till handling och fokus i min dragning handlade om våra värdeord, varsam, vaksam och verksam i relation till omvärldens komplexa risk- och hotbild. Det vi gör är helt rätt i tiden och precis vad Sverige behöver just nu. Just samarbete och utbildning var något som jag lyfte fram och betonade betydelsen av då ett stärkt totalförsvar är ett lagjobb.

Den tid vi har framför oss kommer kräva betydande handlingskraft och gemensamma insatser. Just denna kraft och försvarsvilja utmärker Bilkåren och de frivilliga försvarsorganisationerna. Träffen fokuserade också på att dela erfarenheter och goda tips för vår kursverksamhet, och ett annat perspektiv var att ta utgångspunkt från våra egna kursminnen och vad det betyder för det fortsatta engagemanget. Det finns en stark kraft i Bilkåren och jag är stolt att få vara en del av allt gott vi gör.

Ida Texell, Riksbilkårchef

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren