Samverkan!

Skrivet den 28 maj av Bilkåristen

Samverkan är ledordet under den stora krisberedskapsövningen RSU 2019 som pågår i Moratrakten denna vecka. Samverkan mellan olika frivilligorganisationer. Samverkan mellan olika myndigheter. Samverkan mellan frivilliga och myndighetspersonal. Samverkan mellan olika kompetenser och förmågor.

Denna övning genomförs årligen sedan tio år tillbaka och sammanhållande är Frivilliga Flygkåren och övningsledaren kommer från Svenska Kraftnät. Scenariet är besvärliga snöförhållanden i januari med stora konsekvenser för elförsörjningen pga isbelagda ledningar och nedfallna träd över ledningar och vägar. Från Bilkåren och FAK deltar bandvagnsförare som har avtal med Svenska Kraftnät. Flygkåren övar förstås sina piloter och från FRO deltar frivilliga som ingår i MOLOS, Mobilt Lednings och Sambandsstöd. Dessa tre ”personalkategorier” får med denna övning en större kunskap om varandras kompetenser, men också mycket träning i att genomföra olika moment tillsammans.

Ett moment är tex att flygförare lotsar bandvagnar från luften fram till skadeplatser. Planen cirklar i luften och ser vilka vägar som är farbara för att få fram tex reparationsmateriel och via Rakel kommunicerar de med bandvagnsbesättningen som får uppgift om lämplig väg.

Andra moment för bandvagnsförarna är att genomföra inspektion av en ledningsgata och rapportera in upptäckta skador till en ledningscentral som FRO bemannar. De kan också ta foton med mobilen och skicka till ledningscentralen för att ett elbolag enklare ska kunna bedöma vad det behövs för resurser för reparation. FRO bemannar inte bara ledningsplatsen vid staben, de kan också upprätta tillfälliga ledningsplatser i en specialinredd MOLOS-bandvagn.

Karin Löf är en av bilkåristerna som deltog i övningen.

Bandvagnsförarna övar också andra moment under den fem dagar långa övningen; tex karta och orientering, kran, vinsch och användande av Rakel.

Förutom frivilligorganisationerna och Svenska Kraftnät, deltar också Trafikverket, Länsstyrelsen i Dalarna och flera elbolag i övningen. Så nog kan man med fog hävda att samverkan är ledordet.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren