Samverkan!

Skrivet den 28 maj av Bilkåristen

Samverkan är ledordet under den stora krisberedskapsövningen RSU 2019 som pågår i Moratrakten denna vecka. Samverkan mellan olika frivilligorganisationer. Samverkan mellan olika myndigheter. Samverkan mellan frivilliga och myndighetspersonal. Samverkan mellan olika kompetenser och förmågor.

Denna övning genomförs årligen sedan tio år tillbaka och sammanhållande är Frivilliga Flygkåren och övningsledaren kommer från Svenska Kraftnät. Scenariet är besvärliga snöförhållanden i januari med stora konsekvenser för elförsörjningen pga isbelagda ledningar och nedfallna träd över ledningar och vägar. Från Bilkåren och FAK deltar bandvagnsförare som har avtal med Svenska Kraftnät. Flygkåren övar förstås sina piloter och från FRO deltar frivilliga som ingår i MOLOS, Mobilt Lednings och Sambandsstöd. Dessa tre ”personalkategorier” får med denna övning en större kunskap om varandras kompetenser, men också mycket träning i att genomföra olika moment tillsammans.

Ett moment är tex att flygförare lotsar bandvagnar från luften fram till skadeplatser. Planen cirklar i luften och ser vilka vägar som är farbara för att få fram tex reparationsmateriel och via Rakel kommunicerar de med bandvagnsbesättningen som får uppgift om lämplig väg.

Andra moment för bandvagnsförarna är att genomföra inspektion av en ledningsgata och rapportera in upptäckta skador till en ledningscentral som FRO bemannar. De kan också ta foton med mobilen och skicka till ledningscentralen för att ett elbolag enklare ska kunna bedöma vad det behövs för resurser för reparation. FRO bemannar inte bara ledningsplatsen vid staben, de kan också upprätta tillfälliga ledningsplatser i en specialinredd MOLOS-bandvagn.

Karin Löf är en av bilkåristerna som deltog i övningen.

Bandvagnsförarna övar också andra moment under den fem dagar långa övningen; tex karta och orientering, kran, vinsch och användande av Rakel.

Förutom frivilligorganisationerna och Svenska Kraftnät, deltar också Trafikverket, Länsstyrelsen i Dalarna och flera elbolag i övningen. Så nog kan man med fog hävda att samverkan är ledordet.

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren