Så var vi igång igen

Skrivet den 26 augusti av Bilkåristen

nödutrymning
Åtta förväntansfulla elever har ryckt in på Grundkurs Bandvagn i Härnösand och vi har just kommit igång med de första lektionerna. Alltid lika roligt den första dagen med de första trevande stegen mot ett förarbevis på Bandvagn. Härifrån är det bara framåt i lärandet och kunskaperna.

Nytt för den här kursen är att vi även samverkar med IK Fordon Bandvagn. Det i sin tur ger lite pyssel i förberedelserna inför kurs. Deras elever skall också beredas möjlighet att öva med våra elever som övningstrupp. Det tillsammans med att andra externa instruktörer har önskemål om tid för lektioner har gjort att det blivit något av ett litet pussel inför kursstart. Tycker mig ändå tro att vi har lyckats få ihop något bra för alla inblandade.

För mig som kurschef återstår nu bara resten: hålla kontakt med Utbildningsgruppen, samordna externa instruktörer, lösa eventuella (som alltid kommer) problem under kursen, se till att instruktörerna får den hjälp och stöttning de behöver, samverka med kursadjutanten, planera mina egna lektioner, hålla ett öga på och bedöma våra elever, förbereda chefsbesök m.m, m.m. Ingen rast ingen ro. Det är ju å andra sidan detta som gör det så roligt och varför man väljer att tjänstgöra på kurs igen, och igen, och igen. Ingen kurs är den andra lik. Det kanske kan tyckas så, en grundkurs är ju en grundkurs, men förutsättningarna är alltid olika. En del av charmen skulle jag vilja påstå.

Tre veckor av intensivt kursande har vi framför oss. Många långa och slitsamma dagar står på schemat. Både elever, instruktörer, adjutant och kurschef kommer att vara trötta….men roligt ska vi ha!
För egen del verkar sedan ”Instruktörs-säsongen” för egen del lida mot sitt slut efter att vi avslutat denna kurs (om nu inte något oplanerat dyker upp). Har hittills haft en fantastisk kurssommar med en massa nya möten att glädjas åt. Kanske vi möts någonstans därute nästa år?!

Charlotta Dahlberg

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren