Riksbilkårchefen diskuterade totalförsvarsfrågor med M-ledningen

Skrivet den 14 januari av Bilkåristen

Även dag två på Folk och Försvars Rikskonferens hade, utöver programmet, flera av oss frivilliga försvarsorganisationer ett mycket angenämt möte. Den här gången med Ulf Kristersson, partiledare och Pål Jonsson, ordförande i Försvarsutskottet. De visade ett oerhört intresse för de frågor som vi organisationer gemensamt framförde.

Våra organisationer som bygger på frivillighet är en stor pusselbit i Totalförsvaret, det är i stort sett alla eniga om. Medlemmarna är beredda att bidra med sin tid och till viss del pengar för att få vara med och göra insats bla vid svåra störningar och hot. Men för att kunna möta deras engagemang och förväntningar så krävs att det tillförs mera ekonomiska resurser, vilket vi fick tillfälle att framföra.

Folkförankringen och försvarsviljan är en förutsättning idag. Det bygger till stor del på engagemang och delaktighet, här har vi frivilliga försvarsorganisationer en stor roll i att sprida kunskap och skapa/öka ett större intresse för frågor runt landets säkerhet med tanke på den världsutveckling som sker. Det är av stor vikt att vi får möjlighet att möta bla våra politiker för att öka deras kunskap om vilka enorma resurser vi besitter.

Ingela Kronlund, riksbilkårchef

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren