Riksbilkårchefen diskuterade totalförsvarsfrågor med M-ledningen

Skrivet den 14 januari av Bilkåristen

Även dag två på Folk och Försvars Rikskonferens hade, utöver programmet, flera av oss frivilliga försvarsorganisationer ett mycket angenämt möte. Den här gången med Ulf Kristersson, partiledare och Pål Jonsson, ordförande i Försvarsutskottet. De visade ett oerhört intresse för de frågor som vi organisationer gemensamt framförde.

Våra organisationer som bygger på frivillighet är en stor pusselbit i Totalförsvaret, det är i stort sett alla eniga om. Medlemmarna är beredda att bidra med sin tid och till viss del pengar för att få vara med och göra insats bla vid svåra störningar och hot. Men för att kunna möta deras engagemang och förväntningar så krävs att det tillförs mera ekonomiska resurser, vilket vi fick tillfälle att framföra.

Folkförankringen och försvarsviljan är en förutsättning idag. Det bygger till stor del på engagemang och delaktighet, här har vi frivilliga försvarsorganisationer en stor roll i att sprida kunskap och skapa/öka ett större intresse för frågor runt landets säkerhet med tanke på den världsutveckling som sker. Det är av stor vikt att vi får möjlighet att möta bla våra politiker för att öka deras kunskap om vilka enorma resurser vi besitter.

Ingela Kronlund, riksbilkårchef

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren