Reflektioner från Folk och Försvar 2023

Skrivet den 13 januari av Bilkåristen

Vad påverkar fred, frihet och demokrati i dagens värld? Folk och Försvar verkar för att öka och skapa förståelse för dessa frågor och för några dagar sedan arrangerades rikskonferensen i Sälen. Bilkåren var inbjuden för att följa och föra dialog under dagarna.

Årets Rikskonferens var välbesökt och välbevakat. Nivån var mycket hög på samtliga anföranden, på konferensen medverkade bland annat kungafamiljen, NATOs generalsekreterare, SACEUR, statsministern, försvarsministern, ministern för civilt förvar, ambassadörer, myndighetschefer, frivilligorganisationer, ungdomsförbund, forskare och näringsliv.

Programmet var utmärkt men också allvarligt och sammansatt med vårt tids mest angelägna frågor. Det som var utmärkande för samtliga anförande men även i de parallella dialogerna var samsynen kring att vi ska stödja Ukraina så att Ukraina kan segra, vi ska gå med i NATO och vi ska återupprusta totalförsvaret. Det rådde full enighet och samsyn kring dessa frågor.

Att Sveriges säkerhet är hela folkets angelägenhet var även utmärkande i samtalen och i anförandena. Särskilt tydlig var Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, gällande de frivilliga försvarsorganisationernas betydelse, roll och bidrag i vårt totalförsvar. Ni som lyssnar på Studio Bilkåren hörde ministern beskriva hans syn och talet på rikskonferensen var likalydande.

Det råder en samlad uppfattning om att frivilliga försvarsorganisationer är avgörande för såväl förmåga men även för att stärka försvarsviljan. Ett block på konferensen handlade särskilt om försvarsvilja där bland annat Rikshemvärnschefen Laura Swaan Wrede bidrog med att lyfta betydelsen av engagemang och varje dags insatser.

Vid ÖB, Micael Bydéns, anförande lyftes särskilt tre områden som sällan får erforderlig uppmärksamhet, däribland ”robusthet på riktigt” genom de stabila strukturer som utformas i vardagen, men även behovet av logistik/transporter och tillförsel av material samt betydelsen av att utveckla och använda, ofta civil, teknik på stridsfältet. ÖB betonade att stabilitet utgår från det vi gör varje dag, det skapar robusthet som bidrar till långsiktighet och stärkt totalförsvar.

Under dagarna publicerade även Altingen en krönika där jag skriv om vår betydelse och frivillighetens roll i vårt totalförsvar.

Folk och Försvars verksamhet är angelägen, viktigt och betydelsefullt och jag högaktar de goda insatser Folk och Försvar står för. Rikskonferensen var en av dem bästa och mest angelägna konferenserna någonsin. Jag har framfört mitt varmaste tack till Folk och Försvar för deras utomordentliga arbete. Jag bär med mig underlag, material och nya kontakter inför vårt fortsatta arbete. Jag konstaterar även att vi i Bilkåren är viktigare än någonsin och att din insats både högaktas, respekteras och hyllas från många och flera olika aktörer. Det ger kraft framåt i vårt fortsatta arbete.

Tack för allt gott du gör! Tillsammans gör vi Sverige säkrare.

Ida Texell
Riksbilkårchef

Du ser studio Bilkåren här
Du ser alla anförande från Folk och Försvar här
Du läser min krönika på Altinget här

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren