Reflektioner från Folk och Försvar 2023

Skrivet den 13 januari av Bilkåristen

Vad påverkar fred, frihet och demokrati i dagens värld? Folk och Försvar verkar för att öka och skapa förståelse för dessa frågor och för några dagar sedan arrangerades rikskonferensen i Sälen. Bilkåren var inbjuden för att följa och föra dialog under dagarna.

Årets Rikskonferens var välbesökt och välbevakat. Nivån var mycket hög på samtliga anföranden, på konferensen medverkade bland annat kungafamiljen, NATOs generalsekreterare, SACEUR, statsministern, försvarsministern, ministern för civilt förvar, ambassadörer, myndighetschefer, frivilligorganisationer, ungdomsförbund, forskare och näringsliv.

Programmet var utmärkt men också allvarligt och sammansatt med vårt tids mest angelägna frågor. Det som var utmärkande för samtliga anförande men även i de parallella dialogerna var samsynen kring att vi ska stödja Ukraina så att Ukraina kan segra, vi ska gå med i NATO och vi ska återupprusta totalförsvaret. Det rådde full enighet och samsyn kring dessa frågor.

Att Sveriges säkerhet är hela folkets angelägenhet var även utmärkande i samtalen och i anförandena. Särskilt tydlig var Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, gällande de frivilliga försvarsorganisationernas betydelse, roll och bidrag i vårt totalförsvar. Ni som lyssnar på Studio Bilkåren hörde ministern beskriva hans syn och talet på rikskonferensen var likalydande.

Det råder en samlad uppfattning om att frivilliga försvarsorganisationer är avgörande för såväl förmåga men även för att stärka försvarsviljan. Ett block på konferensen handlade särskilt om försvarsvilja där bland annat Rikshemvärnschefen Laura Swaan Wrede bidrog med att lyfta betydelsen av engagemang och varje dags insatser.

Vid ÖB, Micael Bydéns, anförande lyftes särskilt tre områden som sällan får erforderlig uppmärksamhet, däribland ”robusthet på riktigt” genom de stabila strukturer som utformas i vardagen, men även behovet av logistik/transporter och tillförsel av material samt betydelsen av att utveckla och använda, ofta civil, teknik på stridsfältet. ÖB betonade att stabilitet utgår från det vi gör varje dag, det skapar robusthet som bidrar till långsiktighet och stärkt totalförsvar.

Under dagarna publicerade även Altingen en krönika där jag skriv om vår betydelse och frivillighetens roll i vårt totalförsvar.

Folk och Försvars verksamhet är angelägen, viktigt och betydelsefullt och jag högaktar de goda insatser Folk och Försvar står för. Rikskonferensen var en av dem bästa och mest angelägna konferenserna någonsin. Jag har framfört mitt varmaste tack till Folk och Försvar för deras utomordentliga arbete. Jag bär med mig underlag, material och nya kontakter inför vårt fortsatta arbete. Jag konstaterar även att vi i Bilkåren är viktigare än någonsin och att din insats både högaktas, respekteras och hyllas från många och flera olika aktörer. Det ger kraft framåt i vårt fortsatta arbete.

Tack för allt gott du gör! Tillsammans gör vi Sverige säkrare.

Ida Texell
Riksbilkårchef

Du ser studio Bilkåren här
Du ser alla anförande från Folk och Försvar här
Du läser min krönika på Altinget här

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren