Premiär för Slingerbulten!

Skrivet den 27 november av Bilkåristen

Bilkåren fick ett roligt utvecklingsuppdrag från Rikshemsvärnsavdelningen inför detta år; att starta en utbildningskontroll för fordonsförare i Hemvärnet. Sedan flera år finns det motsvarande för andra tjänstegrenar i Hemvärnet, tex HV-skallet för hundförare.

img_0039

Den gångna helgen kunde vi efter ett intensivt planeringsarbete inbjuda till Slingerbulten, rikshemvärnschefens utbildningskontroll för fordonsförare. Detta var ett pilotförsök i liten skala så det var bara lastbilsförare från elva av hemvärnsbataljonerna inbjudna. Sex hade hörsammat inbjudan.

img_9937   img_0057

Syftet med dessa utbildningskontroller är att följa upp hur kunskapsnivån bland våra förare. Förarna har testats i fyra moment; körning, vård, fordonsorientering och ordergivning. Varje moment har bestått av flera delar, så på det sättet har det kommit in sjukvård, lastsäkring, särskild tillsyn och mycket mer.

image1  img_9999

Det var spända och förväntansfulla lastbilsförare som samlades på Väddö igår morse. Två förare med en lastbil från respektive deltagande bataljon. En del av momenten testades förarna individuellt och på en del moment samarbetade förarparen.

segrarlagetNär resultaten räknades samman efter lunchen idag kunde vi konstatera att det var 27.Hvbat. som lyckats bäst. Det segrande laget bestod av Åsa Djupström och Christian Lindeskov, som förutom totalsegern också segrade i två av delmomenten. Imponerande! De fick av rikshemvärnschefen Roland Ekenberg ta emot den tjusiga utmärkelsen ”Slingerbulten”. Grattis säger vi från Bilkåren!

Det var stort intresse att följa och ta del av den första Slingerbulten på plats. Högkvarteret representerades av vår kontaktperson Bengt Andersson samt Per Broström och från rikshemvärnsavdelningen fanns Roland Ekenberg på plats. Dessutom fick vi besök av en kompanichef från en av de deltagande bataljonerna samt i stort sett hela vår egen centralstyrelse. Kul med så stort intresse!

På sikt hoppas vi att detta kan utökas och omfatta alla bataljoner, men också bandvagnsförare.

Eva Blomqvist

 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren