Påverka Bilkåren!

Skrivet den 25 mars av Bilkåristen

11037I höst har Bilkåren Riksstämma, vårt högsta beslutande organ som genomförs vartannat år. På Riksstämman stakar vi ut vägen för Bilkårens framtid. Hur vill vi att Bilkåren ska utvecklas och vilka vägval ska vi göra? Varje Bilkår representeras av en delegat som väljs på kårens årsmöte nu under vintern/våren och det är delagaterna som har ”makten” i Bilkåren, det är de som röstar om de olika förslag som kommer upp på stämman.
Centralstyrelsen kommer förstås att lägga fram några förslag som ska diskuteras och beslutas om, men även du som medlem kan påverka vilka frågor som kan komma upp genom motioner. Motion är ett förslag till stämman och i våra stadgar kan man läsa att alla Bilkårer har rätt att skicka motioner till stämman. Senast den 1 maj måste de vara inskickade för att behandlas.
Du sitter kanske på en bra idé som borde diskuteras i Bilkåren. Det kan exempelvis handla om vår verksamhet, vår organisering eller medlemsfrågor.
Det behöver inte vara långt och krångligt, men några goda råd om du funderar på att skriva en motion är:
– förklara kort bakgrunden
– argumentera för förslaget
– avsluta med en eller flera att-satser där ditt konkreta förslag är formulerat, så att stämman kan ta ställning till förslaget
Tänk på att det är din Bilkår som ska lämna in motionen, så om du kommer med förslaget och skriver så är nästa steg att förankra din idé i din kår, så att kåren skickar motionen vidare till stämman.
Det är kul att påverka! Och tänk på att det är vi som medlemmar formar Bilkåren tillsammans.

Eva Blomqvist

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren