Påverka Bilkåren!

Skrivet den 25 mars av Bilkåristen

11037I höst har Bilkåren Riksstämma, vårt högsta beslutande organ som genomförs vartannat år. På Riksstämman stakar vi ut vägen för Bilkårens framtid. Hur vill vi att Bilkåren ska utvecklas och vilka vägval ska vi göra? Varje Bilkår representeras av en delegat som väljs på kårens årsmöte nu under vintern/våren och det är delagaterna som har ”makten” i Bilkåren, det är de som röstar om de olika förslag som kommer upp på stämman.
Centralstyrelsen kommer förstås att lägga fram några förslag som ska diskuteras och beslutas om, men även du som medlem kan påverka vilka frågor som kan komma upp genom motioner. Motion är ett förslag till stämman och i våra stadgar kan man läsa att alla Bilkårer har rätt att skicka motioner till stämman. Senast den 1 maj måste de vara inskickade för att behandlas.
Du sitter kanske på en bra idé som borde diskuteras i Bilkåren. Det kan exempelvis handla om vår verksamhet, vår organisering eller medlemsfrågor.
Det behöver inte vara långt och krångligt, men några goda råd om du funderar på att skriva en motion är:
– förklara kort bakgrunden
– argumentera för förslaget
– avsluta med en eller flera att-satser där ditt konkreta förslag är formulerat, så att stämman kan ta ställning till förslaget
Tänk på att det är din Bilkår som ska lämna in motionen, så om du kommer med förslaget och skriver så är nästa steg att förankra din idé i din kår, så att kåren skickar motionen vidare till stämman.
Det är kul att påverka! Och tänk på att det är vi som medlemmar formar Bilkåren tillsammans.

Eva Blomqvist

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren