På stämma hos Försvarsutbildarna

Skrivet den 31 maj av Bilkåristen

Under helgen har Försvarsutbildarnas riksstämma på Falsterbo Kursgård genomförts. Jag hade äran att representera Bilkåren på plats tillsammans med gäster från Sjövärnskåren, FFK, FRO,MSB och FVRF. Även Roland Ekenberg, Rikshemvärnschef och Karl Engelbrektsson, C FÖRBANDSPROD finns på plats.

Stämman inleddes med att fd ordförande för Försvarsutbildarna, Anders Lindström, pratade kring det som utspelat sig runt hans person under de senaste veckorna. Kanske har du sett och hört via media att Lindström blivit tagen av polis i samband med en resa i Hongkong. Lindström berättade öppenhjärtat om hur detta gick till och även hur han upplevde tiden i häktet.
K Engelbrektsson
Generalmajor Engelbrektsson pratade om det ekonomiska läget inom Försvarsmakten och de åtgärder som gjorts pga det ekonomiskt ansträngda läget.
Vidare gjorde han en säkerhetspolitisk utblick. Vårt ”närområde” är idag betydligt större än tidigare. Och närområdet är fyllt av konflikter. Från norra Afrika via Arabvärlden till Ryssland och Ukraina… Att öva på rätt sätt ger viktiga signaler. Genom att öva våra förband i samverkan med andra nationer får Sverige möjlighet att ge sådana signaler i större skala. Sveriges geografi är viktig för hela Östersjöregionen.

Dagens anställda soldater gör att Försvarsmakten enklare kan delta i ett större sammanhang. Soldaterna finns på plats och behöver inte kallas in via plikt. De är dessutom bättre utbildade och övade än de varit på många år. Utifrån inriktningspropositionen ges möjlighet att nyttja frivilliga på ett bättre sätt. Inget mer av Försvarsmakten ska läggas ner. Istället ska vi bygga upp mer verksamhet. En närtida utmaning är att underhållet är eftersatt. Materielunderhållet är så eftersatt att det kommer kosta tid och pengar. Detta har t.ex. gjort att det varit svårt att få ihop fordon till frivilligutbildning.
– All utbildning ska öka den operativa förmågan! Operativ effekt i närtid är det som är beställt.
– Försvarsmakten har nu tre år på sig att bygga en ny organisation – organisation ny.
– Under nästa vecka går pliktinkallelser ut till 400 personer.
– Ny grundutbildning upp till 12 månader på frivillig grund. Målet är att 2017 genomföra en större FM-övning.
– Möjligheten att som frivillig delta i övningar kommer att öka. Detta kommer att bidra till att FM kommer att se frivilliga betydligt oftare än tidigare. Detta ska ge folkförankring och operativ effekt.

Generalmajoren avslutade med att säga att det är ”fantastiskt att flera hundratusen människor kan bidra genom frivilligt engagemang”.

Malin Dreifaldt
Riksbilkårchef

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren