På stämma hos Försvarsutbildarna

Skrivet den 31 maj av Bilkåristen

Under helgen har Försvarsutbildarnas riksstämma på Falsterbo Kursgård genomförts. Jag hade äran att representera Bilkåren på plats tillsammans med gäster från Sjövärnskåren, FFK, FRO,MSB och FVRF. Även Roland Ekenberg, Rikshemvärnschef och Karl Engelbrektsson, C FÖRBANDSPROD finns på plats.

Stämman inleddes med att fd ordförande för Försvarsutbildarna, Anders Lindström, pratade kring det som utspelat sig runt hans person under de senaste veckorna. Kanske har du sett och hört via media att Lindström blivit tagen av polis i samband med en resa i Hongkong. Lindström berättade öppenhjärtat om hur detta gick till och även hur han upplevde tiden i häktet.
K Engelbrektsson
Generalmajor Engelbrektsson pratade om det ekonomiska läget inom Försvarsmakten och de åtgärder som gjorts pga det ekonomiskt ansträngda läget.
Vidare gjorde han en säkerhetspolitisk utblick. Vårt ”närområde” är idag betydligt större än tidigare. Och närområdet är fyllt av konflikter. Från norra Afrika via Arabvärlden till Ryssland och Ukraina… Att öva på rätt sätt ger viktiga signaler. Genom att öva våra förband i samverkan med andra nationer får Sverige möjlighet att ge sådana signaler i större skala. Sveriges geografi är viktig för hela Östersjöregionen.

Dagens anställda soldater gör att Försvarsmakten enklare kan delta i ett större sammanhang. Soldaterna finns på plats och behöver inte kallas in via plikt. De är dessutom bättre utbildade och övade än de varit på många år. Utifrån inriktningspropositionen ges möjlighet att nyttja frivilliga på ett bättre sätt. Inget mer av Försvarsmakten ska läggas ner. Istället ska vi bygga upp mer verksamhet. En närtida utmaning är att underhållet är eftersatt. Materielunderhållet är så eftersatt att det kommer kosta tid och pengar. Detta har t.ex. gjort att det varit svårt att få ihop fordon till frivilligutbildning.
– All utbildning ska öka den operativa förmågan! Operativ effekt i närtid är det som är beställt.
– Försvarsmakten har nu tre år på sig att bygga en ny organisation – organisation ny.
– Under nästa vecka går pliktinkallelser ut till 400 personer.
– Ny grundutbildning upp till 12 månader på frivillig grund. Målet är att 2017 genomföra en större FM-övning.
– Möjligheten att som frivillig delta i övningar kommer att öka. Detta kommer att bidra till att FM kommer att se frivilliga betydligt oftare än tidigare. Detta ska ge folkförankring och operativ effekt.

Generalmajoren avslutade med att säga att det är ”fantastiskt att flera hundratusen människor kan bidra genom frivilligt engagemang”.

Malin Dreifaldt
Riksbilkårchef

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

hitta din kår

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

tidslinje

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren