På besök hos Piteå Bilkår

Skrivet den 11 april av Bilkåristen

Piteå Bilkår har haft årsmöte i HV-gården i Bergsviken den 30/3.

I Charlotta Dahlbergs frånvaro valdes Rita Lindmark till ordförande för årsmötet och Lina Lindmark valdes till sekreterare. Verksamhetsberättelsen visade att verksamheten varit god:

Hemvärnet och försvaret rustar upp vilket gör att de frivilliga försvarsföreningarna har lättare att rekrytera. Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden. Förutom årsmöte har kåren inbjudit till surströmmingsfest, lilla julafton och totalförsvarsinformation på F21.

Rekrytering har skett genom hemsidan på FB och tillsammans med kommunen under totalförsvarsveckan. Johan Fjellström har gått introduktionsutbildning för att bli logistiker inom civilt avtal med polisen. Kåren har även medlemmar som ska börja utbildning till bandvagnsförare. Agnetha har varit kursadjutant och Charlotta bandvagnsinstruktör på flera kurser runt om i landet. Vid Riksstämman i Södertälje representerade Agnetha, Charlotta och Kerstin. Agnetha har suttit i valberedningen för riksförbundet, hon har även gått en ungdomsledarutbildning på Marma. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Charlotta har avsagt sig omval till ordförande och då inga andra förslag till ordförande fanns fick valberedningen i uppdrag att försöka hitta en lämplig kandidat till denna post. Omval blev det av Agnetha som kassör. Lina och Karin omvaldes som ledamöter till 2021.

Mötet avslutades med att Rita tackade de närvarande för visat intresse och bjöd in till kaffe och smörgåstårta efter en timmes trevlig samvaro. Vi från Älvsbyn tackade för oss och åkte hem.

Gunnel Nilsson

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren