På besök hos lindragningskursen

Skrivet den 13 mars av Bilkåristen

Grått, mulet och småkallt var det i linjegatan som är utbildningsplatsen i Åsbro för lindragningskurs och el-övning denna vecka. Det är egentligen två separata aktiviteter, men flera moment är de båda grupperna integrerade. På båda delarna deltar bandvagnsförare från vår förarpool i Svenska Kraftnät.

Förutom bandvagnsförare är det linjemontörer från olika el-bolag i hela landet. El-övningen drog igång i söndags då montörer och förare ryckte in. De jobbar i tre tillfälliga linjelag som övar olika moment tillsammans. Scenariet för övningen är att en ledning har blivit förstörd och gjort hela Örebro strömlöst. När vi besökte övningen övade ett linjelag att resa en sk Kanadastolpe. Det är en tillfällig elstolpe som byggs i sektioner genom att man sammanfogar nio 3-meterssektioner på höjden. Bandvagnen används för att dra upp delarna och i stolpen klättrar montörer som säkrar sektion för sektion. Imponerande!

Parallellt pågår alltså en kurs för några av våra bandvagnsförare som också lär sig att dra ”lina”, dvs tillfälliga elledningar. Även dessa hann vi besöka och se hur bandvagnen sakta men säkert tog sig fram med linan som så småningom ska upp i de tillfälliga stolparna och på så sätt åter strömförsörja Örebro.

Det är vid såna här övningar som man verkligen förstår hur viktig funktion våra bandvagnsförare är när det blir skarpt läge. Och det är otroligt nyttigt att få öva tillsammans med personal från elbranschen.

Eva och Susanne

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren