Om krisen eller kriget kommer

Skrivet den 03 juni av Bilkåristen

Vilken fantastisk vecka vi genomfört tillsammans!

  • Fler än 30 kårer har genomfört ca 140 aktiviteter!
  • På facebook har våra inlägg nått 42.300 personer och haft 4.500 interaktioner. Våra filmer är exempelvis delade 400 gånger bara från våra egna sidor (sedan vet vi att de delats vidare massor av tillfällen)!
  • Via webben har vi fått in ca 30 intresseanmälningar om medlemskap och ni i kårerna har säkert fått in många intresseanmälningar direkt där ni stått också!

Krisberedskapsveckan har innehållit föreläsningar, prova på-aktiviteter, information till allmänheten, rekrytering och mycket, mycket mer. Allt i syfte att höja allmänhetens kunskap om krisberedskap och totalförsvar. Men jag hoppas att det också har gjort att många människor fått veta vad Bilkåren är och vad vi gör. Att många anmält intresse att få veta mer vet vi och att det resulterar i många nya medlemmar hoppas jag. Det beror i stor utsträckning på hur snabbt vi hör av oss till dem som visat intresse och hjälper dem in i vår gemenskap i Bilkåren och visar vägarna till engagemang. Flera kårer och kårråd har redan nu inplanerade prova-på-dagar. det är jättebra!

De som vill in på en civil utbildning har en ganska kort startsträcka. Se till att anmälan kommer till kansliet så fort som möjligt. Redan i augusti finns utbildningar som är möjliga att genomföra. Så vänta inte med att skicka in kursanmälningar och överenskommelser för den civila sidan! Militärt gäller det att så snart som möjligt skriva utbildningsplaner så att Försvarsmakten kan ta kontakt med våra medlemmar för vidare hantering. Se också till att involvera och engagera i den lokala verksamheten. Och hälsa alla nya varmt välkomna!

Ni som bidragit till detta har gjort ett fantastiskt jobb!

Stort tack för allt arbete och varmt välkomna alla nya Bilkårister!

Malin Dreifaldt, stolt riksbilkårchef

PS. Nästa år kör vi igen men det är ännu inte klart vilken vecka det blir 2019. DS.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren