Om krisen eller kriget kommer

Skrivet den 03 juni av Bilkåristen

Vilken fantastisk vecka vi genomfört tillsammans!

  • Fler än 30 kårer har genomfört ca 140 aktiviteter!
  • På facebook har våra inlägg nått 42.300 personer och haft 4.500 interaktioner. Våra filmer är exempelvis delade 400 gånger bara från våra egna sidor (sedan vet vi att de delats vidare massor av tillfällen)!
  • Via webben har vi fått in ca 30 intresseanmälningar om medlemskap och ni i kårerna har säkert fått in många intresseanmälningar direkt där ni stått också!

Krisberedskapsveckan har innehållit föreläsningar, prova på-aktiviteter, information till allmänheten, rekrytering och mycket, mycket mer. Allt i syfte att höja allmänhetens kunskap om krisberedskap och totalförsvar. Men jag hoppas att det också har gjort att många människor fått veta vad Bilkåren är och vad vi gör. Att många anmält intresse att få veta mer vet vi och att det resulterar i många nya medlemmar hoppas jag. Det beror i stor utsträckning på hur snabbt vi hör av oss till dem som visat intresse och hjälper dem in i vår gemenskap i Bilkåren och visar vägarna till engagemang. Flera kårer och kårråd har redan nu inplanerade prova-på-dagar. det är jättebra!

De som vill in på en civil utbildning har en ganska kort startsträcka. Se till att anmälan kommer till kansliet så fort som möjligt. Redan i augusti finns utbildningar som är möjliga att genomföra. Så vänta inte med att skicka in kursanmälningar och överenskommelser för den civila sidan! Militärt gäller det att så snart som möjligt skriva utbildningsplaner så att Försvarsmakten kan ta kontakt med våra medlemmar för vidare hantering. Se också till att involvera och engagera i den lokala verksamheten. Och hälsa alla nya varmt välkomna!

Ni som bidragit till detta har gjort ett fantastiskt jobb!

Stort tack för allt arbete och varmt välkomna alla nya Bilkårister!

Malin Dreifaldt, stolt riksbilkårchef

PS. Nästa år kör vi igen men det är ännu inte klart vilken vecka det blir 2019. DS.

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren