Nya instruktörer samlade på Väddö

Skrivet den 08 augusti av Bilkåristen

bild
Idag har några av Bilkårens nyaste och blivande instruktörer samlats på Väddö skjutfält för en pusselbit i deras kompetensverktygslåda. IK återsamling är benämningen på detta dygn då det är meningen att man ska få koll på Bilkåren som organisation, våra uppdrag, vad vi styrs av, ersättningar, kurskompendier, utbildningsstegar, utbildningsmaterial och en mängd andra detaljer som man behöver ha koll på när man ska börja jobba ute på våra kursplatser.

Det är utbildningssektionen som håller i denna samling och sju deltagare är på plats. Det finns massor av tankar och funderingar när man är ny och meningen är ju att man som ny instruktör ska känna sig bekväm i sin roll och veta var man hittar olika saker. Trygga instruktörer ger förutsättningar för bra utbildningar och känner man sig trygg och bekväm blir det också roligare att tjänstgöra på kurser.

Förutom en massa information har vi också grupparbetet och diskuterat vad som kännetecknar en bra instruktör, vad det innebär att vara föregångsman och delat tips och erfarenheter. Första dagen avslutades med en diskussion om vilka förväntningar och farhågor man har inför att man ska börja tjänstgöra så småningom.

Vi hälsar våra nya och blivande instruktörer välkomna i instrukörsgänget!

Eva Blomqvist

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren