Nu så!

Skrivet den 22 januari av Bilkåristen

Nu står jag här 12 dagar efter min ankomst, glad som få. Jag har genomfört IKT-Fordon, i Härnösand på en tung lastbil A vinterkurs.

Första övningen var ”Grunder motor” som jag höll för mina kurskamrater, därefter hade jag utbildning ”Påläggning av slirskydd”, även den för mina kurskamrater. Dessa två övningar hade jag förberett i förväg, så med mina fina och kompetenta instruktörer, Eva och Inger, slipades det lite på dessa planer och jag var redo för lektion.

Jag hade fått två andra övningar att förbereda hemma och de skulle jag hålla på ”skarp” trupp. I dessa förberedelser var mina handledare med och kom med fina och användbara tips. Övningsplaner och förberedelser och dukningar, torrövning och ”spela filmen. Man har inte varit sysslolös, med så roligt vi haft. När jag väl höll lektion så kände jag att det var riktigt roliga att stå på instruktörssidan. Förberedelserna har gjort att jag att jag kunna slappna av och känna mig trygg i lektionen.

Efter alla lektioner har jag fått ta emot feedback från kurskamrater och från instruktörer, vilket har hjälpt till att stimulera och utveckla mig i instruktörsrollen.

Jag tror att jag i min framtida roll som instruktör kommer gå tillbaka till de motiverande och inspirerande samtal vi haft under min utbildning.

Jag har under hela min utbildning känt mig som en del av instruktörslaget, även min röst har fått bli hörd, jag har fått ta del av de andra instruktörernas kunskap och erfarenhet, tack Monica och Maarit.

Jag hoppas jag kan utbilda, utveckla och inspirera blivande fordonsförare i framtiden.

Så än en gång tack alla inblandade för en lyckad och trevlig utbildning, nu chippar jag iväg till nästa steg 😊.

Kalle Ericsson, Ängelholms Bilkår

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren