Nu återupptas Bilkårens militära utbildningsverksamhet

Skrivet den 21 augusti av Eva Blomqvist

Den 31/8 återupptar vi Bilkårens kursverksamhet på den militära sidan efter nästan ett halvårs uppehåll. Pandemiutvecklingen i Sverige och de analyser som gjorts av Folkhälsomyndigheten och Försvarsmakten, ger oss möjlighet att – på ett anpassat sätt – återuppta utbildningsverksamheten. Det innebär förstås att vi ska följa myndigheters rekommendationer och att var och en som deltar i utbildningar har ett stort personligt ansvar för att minimera risken för smittspridning. De anpassningar som vi gör kan komma att ändras över tid om Folkhälsomyndigheten förändrar sina råd och rekommendationer.

Att vi kan hålla fysisk distansering är viktigt, men det viktigaste är att ingen med minsta sjukdomssymtom får komma till kurserna. Uppstår influensaliknande symtom under kurstiden ska kontakt tas med 1177 och sjukvårdens rekommendationer och uppmaningar ska följas.

På kursplatsen kommer våra kursledningar att efter riskanalyser anpassa verksamheten, tex genom att

  • Möblera och organisera verksamheten på ett sätt så trängsel undviks. Det handlar om lektionsalar,  vårdhallar, utomhuslektioner, vid utspisning osv samt att undvika köer.
  • Ha en hög nivå på handhygien genom att uppmana till att tvätta händerna med tvål och vatten samt erbjuda handsprit.

Mer information kommer du som elev att få från respektive kurschef och kursadjutant.

Bilkåren har dessutom fattat beslut om tillfälliga åtgärder, tex tillåter vi kursdeltagare åka egen bil till kursplatsen. Vi kan för höstens kurser tvingas göra ändringar med relativt kort varsel om tex elevantal och kursplats pga fysiska förutsättningar på kursplatsen. Då meddelar vi självklart alla berörda i så god tid vi kan och hoppas att du har förståelse för det utifrån den situation vi befinner oss i.

Vi vet att många väntat länge för att komma iväg på sin utbildning och du ska veta att vi gör allt vi kan för att du ska få göra det! Du behövs för ditt kommande uppdrag, så det gäller att vi hjälps åt att följa rekommendationerna och anpassa oss så vi är och fortsätter vara den viktiga resurs vi är.

Om du har andra funderingar om höstens militära kurser i Bilkåren är du alltid välkommen att höra av dig till oss, utbildning@bilkaren.se

 

Eva Blomqvist

Generalsekreterare Bilkåren

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren