Nu återupptas Bilkårens militära utbildningsverksamhet

Skrivet den 21 augusti av Eva Blomqvist

Den 31/8 återupptar vi Bilkårens kursverksamhet på den militära sidan efter nästan ett halvårs uppehåll. Pandemiutvecklingen i Sverige och de analyser som gjorts av Folkhälsomyndigheten och Försvarsmakten, ger oss möjlighet att – på ett anpassat sätt – återuppta utbildningsverksamheten. Det innebär förstås att vi ska följa myndigheters rekommendationer och att var och en som deltar i utbildningar har ett stort personligt ansvar för att minimera risken för smittspridning. De anpassningar som vi gör kan komma att ändras över tid om Folkhälsomyndigheten förändrar sina råd och rekommendationer.

Att vi kan hålla fysisk distansering är viktigt, men det viktigaste är att ingen med minsta sjukdomssymtom får komma till kurserna. Uppstår influensaliknande symtom under kurstiden ska kontakt tas med 1177 och sjukvårdens rekommendationer och uppmaningar ska följas.

På kursplatsen kommer våra kursledningar att efter riskanalyser anpassa verksamheten, tex genom att

  • Möblera och organisera verksamheten på ett sätt så trängsel undviks. Det handlar om lektionsalar,  vårdhallar, utomhuslektioner, vid utspisning osv samt att undvika köer.
  • Ha en hög nivå på handhygien genom att uppmana till att tvätta händerna med tvål och vatten samt erbjuda handsprit.

Mer information kommer du som elev att få från respektive kurschef och kursadjutant.

Bilkåren har dessutom fattat beslut om tillfälliga åtgärder, tex tillåter vi kursdeltagare åka egen bil till kursplatsen. Vi kan för höstens kurser tvingas göra ändringar med relativt kort varsel om tex elevantal och kursplats pga fysiska förutsättningar på kursplatsen. Då meddelar vi självklart alla berörda i så god tid vi kan och hoppas att du har förståelse för det utifrån den situation vi befinner oss i.

Vi vet att många väntat länge för att komma iväg på sin utbildning och du ska veta att vi gör allt vi kan för att du ska få göra det! Du behövs för ditt kommande uppdrag, så det gäller att vi hjälps åt att följa rekommendationerna och anpassa oss så vi är och fortsätter vara den viktiga resurs vi är.

Om du har andra funderingar om höstens militära kurser i Bilkåren är du alltid välkommen att höra av dig till oss, utbildning@bilkaren.se

 

Eva Blomqvist

Generalsekreterare Bilkåren

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren