Näst sista dagen på Direkt Ledarskap

Skrivet den 15 maj av Bilkåristen

IMAG1168

Nu har jag varit här på Ängesholmen strax utanför Boden i en vecka tillsammans med instruktörskollegan Mats, fd officer på I 19 och numera kompanichef i Hemvärnet, och kursdeltagare från Lottorna, Bilkåren, Fvrf, Sjövärnskåren och Hemvärnet. Kursen började för precis en vecka sedan. Det låg mycket förväntan i luften under första dagens presentationsgenomgång. Och en del pirr i magen inför vad som ska ske.

Ledarskap är ett ämne som engagerar. Alla har erfarenhet av det på något sätt. Vi har ju alla haft chefer, en del som vi tyckt varit bra och andra som mest varit ett hinder. En del har varit eller är chefer och andra vill bli eller är nyfikna på vad som krävs. Det alla deltagare på kursen hade gemensamt var just detta intresse och nyfikenhet inför vad ett ledarskap innebär och att få en bedömning av sin egen förmåga att bli en bra/ännu bättre chef.

Det är en grannlaga uppgift för oss som instruktörer!

Vi ger förutsättningar och möjligheter att få prova på att leda en grupp under omständigheter som är lite mer påfrestande än en normal dag på jobbet. Fältdygn med uppgifter som stör nattsömnen, förflyttning till fots som ställer lite krav på fysisk uthållighet. Uppgifter som gör att jag måste tänka klart, trots tröttheten, kylan och mörkret (dock begränsat så här års på den här breddgraden). Tänk att få prova på detta och samtidigt få feedback från kurskamraterna på sitt agerande. Hur många sådana möjligheter finns det i arbetslivet annars? Hur reagerar och agerar jag under stress? Självkännedom är en bra grund att bygga ett gott ledarskap på.

I morgon är kursen slut och min förhoppning är att kursdeltagarna ska åka hem med nya insikter, erfarenheter och tankar kring sin fortsatta utveckling. Och att de kommer att bli bra chefer, förstås…

Kursen ”Direkt Ledarskap” är en praktisk tillämpning av de kunskaper och insikter man fått från UGL (Utveckling, Grupp, Ledare). Lottorna har huvudmannaskapet för ledarskapsutbildning, precis som vi i Bilkåren har huvudmannaskapet för fordonsutbildning, men kursen är öppen för alla frivilliga försvarsorganisationer. Du ska ha en befattning inom Försvarsmakten och kunna tänka dig att ta dig an en uppgift som chef eller utbilda dig till instruktör. Och jag lovar, du kommer att ha nytta av kursen på många sätt, även i ditt civila liv!

Mer information om kursen och andra ledarskapsutbildningar inom frivilligrörelsen hittar du på www.frivilligutbildning.se .

Inger Karlsson
Bilkårist och instruktör på kursen

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren