Minneskortegen i Norrköping – bevis på ungdomarnas ungagemang och samhällets solidaritet 

Skrivet den 06 juni av Bilkåristen

Det var en lugn vårkväll den 21 maj 2024 när tragedin slog till. En fruktansvärd trafikolycka mellan Kimstad och Skärblacka resulterade i att tre unga liv tragiskt släcktes. Chocken och sorgen spred sig snabbt genom lokalsamhället och särskilt bland ungdomarna som förlorat sina vänner. Men ur denna djupa sorg föddes en strimma av hopp och gemenskap. Genom sociala medier började ungdomarna organisera en minneskortege för att hedra de omkomna. Den 24 maj, endast tre dagar efter olyckan, samlades vi vid Stadium Arena i Norrköping för att delta i denna känslosamma hyllning. 

Ungdomarnas engagemang var hjärtskärande men samtidigt inspirerande. Inom timmar efter olyckan hade de börjat planera en minneskortege via sociala medier. Deras starka vilja att hedra sina vänner på ett meningsfullt och värdigt sätt mobiliserade snabbt över 100 deltagare. Detta initiativ visade på deras imponerande förmåga att organisera sig och engagera vuxna från olika delar av samhället, vilket i sig är en bedrift under sådana omständigheter. 

Samhällets respons var lika snabb och hjärtevärmande som ungdomarnas initiativ. Redan den 23 maj började representanter från Norrköpings kommun, Östgöta Bilkår, Lottakåren och Röda Korset koordinera sina insatser. En avgörande faktor för att få allt att fungera var Nattvandrarna i Åby, som hade nära kontakt med ungdomarna och deras familjer. Det var Nattvandrarna som först kontaktade kommunen och drog igång hela processen för att säkerställa att minneskortegen kunde genomföras på ett säkert och värdigt sätt. 

Trots de logistiska utmaningarna med kort varsel, mobiliserades totalt 14 medlemmar från Östgöta Bilkår, tillsammans med representanter från Röda Korset, Back-Up och Nattvandrarna i Åby. Östgöta Bilkår visade en imponerande förmåga att snabbt samla sina medlemmar; på mindre än 24 timmar hade de mobiliserat en betydande insatsstyrka. Samarbetet mellan olika organisationer fungerade friktionsfritt, vilket är ett tydligt bevis på hur viktiga väloljade kommunikationslinjer och en delad känsla av syfte kan vara. 

På kvällen den 24 maj samlades ett sextiotal åskådare vid Stadium Arena. Kortegen, som anlände senare på kvällen, bestod av cirka 360 fordon, varav 200 deltog direkt i hyllningen. Trots den stora uppslutningen och den känsloladdade atmosfären, präglades hela eventet av ordning och respekt. 

Ungdomarnas respekt och vördnad för sina förlorade vänner var påtaglig, och många föräldrar närvarade också för att visa sitt stöd och dela sorgen. När kvällen kulminerade i en tyst minut för de avlidna ungdomarna, förenades alla närvarande i en gemensam hyllning. Denna tysta minut var en kraftfull och rörande stund som verkligen visade på den gemensamma sorg och solidaritet som fyllde luften. 

Minneskortegen i Norrköping visade tydligt vad vi kan åstadkomma när vi agerar tillsammans. Ungdomarnas engagemang och vår gemensamma insats som frivilliga vuxna från Östgöta Bilkår och andra organisationer, var ett starkt bevis på solidaritet och samarbete i en tid av sorg och kris. Det var en kraftfull påminnelse om vår förmåga att komma samman i tider av kris. Ungdomarnas initiativ och samhällets samlade insatser visade att vi, oavsett utmaningar, kan skapa en trygg och respektfull miljö för att hedra minnet av de som gått bort. Den kvällen var ett bevis på styrkan i gemenskap och solidaritet, en styrka som vi kan bära med oss in i framtida utmaningar. 

Raymon Karlsson, Östgöta Bilkår 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren