Många viktiga samtal i Sälen

Skrivet den 17 januari av Eva Blomqvist

Årets Rikskonferens bestod av tre dagar med fokus på Sveriges säkerhet, Att bygga ett totalförsvar och Att skydda demokratin.Statsministern inledde konferensen med att prata om vikten av att skydda samhällsviktig verksamhet, demokrati och frihet. Regeringen fastslår i säkerhetsstrategin att det inte finns något viktigare än att skydda vårt land o våra gränser. Statsministern beskrev också hur det globala säkerhetsläget har försämrats.

Natos generalsekreterare, Jens Stoltenberg, började med att berätta att han följer det svenska tv-serien ”Vår tid är nu”.  Norden är ett föredöme i fredsarbete. Norge, Sverige och Danmark har krigat med varandra i flera hundra år. Nu lever vi i fred med varandra. Sverige är det land som Nato har mest samarbete med, men Sverige är inte medlem i Nato. Det är ett svenskt beslut som Nato respekterar.

Dag två, med temat ”Totalförsvar” innehöll bl.a. många diskussioner utifrån Försvarsberedningens rapport, Civilt försvar och Försvarsvilja. Under dagen hade jag den stora glädjen att få delta i en diskussion på scenen om hur vi uppnår försvarsvilja. Intresset var mycket stort och jag deltog i både radio- och tv-intervjuer.

H.M.K deltog de två första dagarna och jag och Rikslottachefen, ordförande för Folk och Försvar, Rikshemvärnschefen och Allmänna Försvarsföreningens ordförande fick under en fikapaus berätta om våra organisationer och vår verksamhet för Konungen.

På förmiddagen den sista dagen arrangerade Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS) mc- och snöskoteråkning för deltagarna. Trots kraftig snöblåst tog både ambassadörer, räddningschefer, överdirektörer m.fl chansen att besöka oss för att åka i snön och prata frivillighet. Ett mycket lyckat arrangemang som FMCK ordnade galant.

Seminarierna under dagen handlade om ”Att skydda demokratin”.

Under konferensen har jag och Ingela Kronlund haft många positiva möten med såväl nuvarande som eventuellt blivande samarbetspartners och uppdragsgivare. Värdefulla dagar med möten inför framtiden.

Malin Dreifaldt, Riksbilkårchef

 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren