Ledarskap i praktiken

Skrivet den 13 juni av Bilkåristen

IMAG1168
I början av maj anlände jag till Bodens garnison för en utvecklande och klart inspirerande utbildningsvecka med kursbenämningen ”Direkt ledarskap”. Att den skulle bli just så intressant som den blev vet man aldrig i förväg men fylld av insikter från tidigare kurser är jag medveten om att den enskilde kursdeltagarens insats är avgörande både för egen och kurskamraternas del. Ju mer du ger, desto mer får du tillbaka – för att använda några slitna men välpassande ord. Jag har alltid ett eget ansvar för att det jag deltar i fungerar och är meningsfullt…

Anlände som en av 10 kursdeltagare till flygplatsen Kallax utanför Luleå för vidare transport till Boden och närmare bestämt Ängesholmen, som är en ö och plats med utbildningstradition, belägen i Luleälven. Att samlas med många nya ansikten och okända personligheter är alltid en intressant upplevelse. I synnerhet när det gäller en kurs med innehåll som denna.

För att kort beskriva kursinnehållet så är ett av målen att praktiskt tillämpa det du lär dig under UGL (Utveckling grupp-ledare, som är ett förkunskapskrav för att söka denna fortsättning). Och vad omfattar UGL? Kortfattat – insikter kring ledarskap, grupputveckling, konflikthantering och självkännedom. Hur kan det bli mer spännande än så? Och vad har detta att göra med Bilkåren?

Jo, som medlem i Bilkåren har du möjlighet att söka ett stort antal utbildningar – även sådana som anordnas av andra frivilliga försvarsorganisationer. Vissa ställer krav på vilken befattning du har och andra förutsätter att du har andra utbildningar i grunden. Men förvånansvärt mycket lärorikt och användbart står till buds för den som vill utbilda och förkovra sig för att öka sin förmåga.

Åter till min kurs. Det som händer när nya människor möts och ska arbeta tillsammans följer ofta vissa mönster , och stadier. En del i att den här kursen var så utvecklande är att man gemensamt, i efterhand, diskuterar händelseförlopp och tillvägagångssätt. Gruppen ställs inför uppgifter som löses, och där man sedan studerar vem som intar vilken roll och varför resultatet blev som det blev. Oerhört värdefullt att både få ge och ta emot feedback på det temat. Jag skulle säga att det är mer eller mindre omöjligt att INTE ta med sig lärdomar för livet när du får respons på hur du agerar – både positivt och sådant som är utvecklingsbart. Hur ofta sker det på den här nivån i världen utanför kursmiljön? För sällan. Eller aldrig. För att bli bättre måste man få återkoppling på hur man fungerar som individ, gruppmedlem och ledare. Ytterligare en stor förmån var de mycket kompetenta kursinstruktörerna som med decennier av både militärt och civilt ledarskap kunde ledsaga oss och lägga utmaningarna på rätt nivå. Så vad väntar du på? Sök kursen idag!!

Fredrik Skoglund

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren