Ledarskap i praktiken

Skrivet den 13 juni av Bilkåristen

IMAG1168
I början av maj anlände jag till Bodens garnison för en utvecklande och klart inspirerande utbildningsvecka med kursbenämningen ”Direkt ledarskap”. Att den skulle bli just så intressant som den blev vet man aldrig i förväg men fylld av insikter från tidigare kurser är jag medveten om att den enskilde kursdeltagarens insats är avgörande både för egen och kurskamraternas del. Ju mer du ger, desto mer får du tillbaka – för att använda några slitna men välpassande ord. Jag har alltid ett eget ansvar för att det jag deltar i fungerar och är meningsfullt…

Anlände som en av 10 kursdeltagare till flygplatsen Kallax utanför Luleå för vidare transport till Boden och närmare bestämt Ängesholmen, som är en ö och plats med utbildningstradition, belägen i Luleälven. Att samlas med många nya ansikten och okända personligheter är alltid en intressant upplevelse. I synnerhet när det gäller en kurs med innehåll som denna.

För att kort beskriva kursinnehållet så är ett av målen att praktiskt tillämpa det du lär dig under UGL (Utveckling grupp-ledare, som är ett förkunskapskrav för att söka denna fortsättning). Och vad omfattar UGL? Kortfattat – insikter kring ledarskap, grupputveckling, konflikthantering och självkännedom. Hur kan det bli mer spännande än så? Och vad har detta att göra med Bilkåren?

Jo, som medlem i Bilkåren har du möjlighet att söka ett stort antal utbildningar – även sådana som anordnas av andra frivilliga försvarsorganisationer. Vissa ställer krav på vilken befattning du har och andra förutsätter att du har andra utbildningar i grunden. Men förvånansvärt mycket lärorikt och användbart står till buds för den som vill utbilda och förkovra sig för att öka sin förmåga.

Åter till min kurs. Det som händer när nya människor möts och ska arbeta tillsammans följer ofta vissa mönster , och stadier. En del i att den här kursen var så utvecklande är att man gemensamt, i efterhand, diskuterar händelseförlopp och tillvägagångssätt. Gruppen ställs inför uppgifter som löses, och där man sedan studerar vem som intar vilken roll och varför resultatet blev som det blev. Oerhört värdefullt att både få ge och ta emot feedback på det temat. Jag skulle säga att det är mer eller mindre omöjligt att INTE ta med sig lärdomar för livet när du får respons på hur du agerar – både positivt och sådant som är utvecklingsbart. Hur ofta sker det på den här nivån i världen utanför kursmiljön? För sällan. Eller aldrig. För att bli bättre måste man få återkoppling på hur man fungerar som individ, gruppmedlem och ledare. Ytterligare en stor förmån var de mycket kompetenta kursinstruktörerna som med decennier av både militärt och civilt ledarskap kunde ledsaga oss och lägga utmaningarna på rätt nivå. Så vad väntar du på? Sök kursen idag!!

Fredrik Skoglund

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren