Kämparanda och kamratskap

Skrivet den 21 augusti av Bilkåristen

ungdomstävling
Förra helgen genomfördes Hv ungdomstävling på Hemvärnets Stridsskola. Varje lag består av fyra ungdomar mellan 15-20 år och en lagledare som får vara äldre. Totalt var det i år 69 lag från sex olika nationer.
Två av lagen bestod av Bilkårsungdomar som deltog, kämpade och gjorde en ärofull insats.

När jag parkerat och går över gräsmattan mot stora huset passerar jag ett antal 20-manna tält som rests för att inrymma de nästan 380 tävlande ungdomarna och deras lagledare. Hör lite olika dialekter men också norska och vad jag tror är lettiska. Känslan jag får är disciplin, kämparandra och kamratskap.

Några av de tävlingsmoment som utövas är hinderbana, patrullorientering, snabbskytte på kort håll, löpning terrängbana, avståndsbedömning och avståndsbestämning dvs. uppskatta/gissa hur långt bort ett föremål befinner sig, eller beräkna hur högt eller långt ett föremål är. Det gäller att vara taktiska, nyttja lagets olika kompetenser och göra sitt bästa.

Mellan allt tävlande finns det tid för avkoppling, bad och samvaro som är en viktig del av hela sammankomsten.

Det var extra kul för mig att få göra detta besök, för fem år sedan var jag också på HvSS just denna helg. Då visste vi inom Bilkåren väldigt lite om tävlingen och jag var där för att få information, se hur det gick till mm. Tanken föddes – tänk om vi kunde ha några lag med framöver. Att då får komma tillbaka och se att vi har två lag med härliga ungdomar som tränat, planerat och deltar – är jätteroligt.
Så en uppmaning till alla ungdomar – vill ni ha en utmaning, sätta upp ett mål, börja planera, sätt ihop ett lag och delta nästa år!

Gunilla Svensson

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren