Internationella kvinnodagen 8 mars 2023

Skrivet den 08 mars av Bilkåristen

Den 7 juni 1939 kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en ”bilkår”. Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren – Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet. Bilkårens historia rymmer otaliga kvinnliga förebilder och många fina insatser som stärkt kvinnors rättigheter och bidragit till minskad ojämställdhet.

Idag är det internationella kvinnodagen. Syftet med syftet med internationella kvinnodagen är att fokusera på kampen för kvinnors lika rättigheter och på den ojämställdhet som råder i samhället.

Vi befinner oss i en av de mest osäkra och farliga tiderna sedan andra världskrigets slut. Det pågår ett storkrig i Europa och Ryssland har visat att landet är berett att ta stora politiska risker inklusive att militärt angripa ett annat land.

Sveriges försvarsförmåga behöver växa och nya och mer ambitiösa mål för både det militära och civila försvaret ligger framför oss. Ska denna förmåga fortsätta utvecklas är just jämställdhet en strategisk fråga. Alla behöver helt enkelt bidra.  Ska vi få ut det mesta och det bästa har vi helt enkelt inte råd att inte arbeta för jämställdhet.  Bilkåren är idag en organisation för både kvinnor och män, men vi har plats för fler kvinnor!

Idag hedrar jag de som gått före och som står upp för jämställdhet och kvinnors rättigheter och jag gör det med ett citat från Maya Angelou

”Varje gång en kvinna står upp för sig själv står hon utan att veta det, och ens hävda det, upp för alla kvinnor”.

Stort tack för dina insatser!

Ida Texell, Riksbilkårschef

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren