Inte bara bandvagnsförare – skyddsvakt också!

Skrivet den 03 augusti av Bilkåristen

Under sammanlagt tio dagar deltog jag vid brandbekämpning i trakterna runt Sveg i Härjedalen. Varit bandvagnsförare, men även kört en hel del minibuss. Jag har avtal med Hemvärnet (bandvagnsförare), men är också stolt medlem av Bilkåren. Tillhör det 143:e Hv-kompaniet ingåendes i Fältjägarbataljonen. Kompaniet har sin grupperingsplats, fordon och mob.förråd i just Sveg. Med mitt Hemvärnsavtal har jag kunnat utföra utökade uppgifter så som skyddsvakt, vilket blev aktuellt i slutfasen av mitt deltagande.

Brandövervakningen överlämnades till markägarna 29/7. Därefter bestod de närmaste dagarna av stor-vård av bandvagnarna och övrig  materiel. Det tog oss 10 personer mer än en hel dag att vårda fem bandvagnar från kompaniet som körts runt i brandområdena. Högtryckstvätt, smörjpunkter, invändig rengöring mm.

Varför då detta med skyddsvakt? Jo, med anledning av brandsituationen i Härjedalen hade polsk brandbekämpningspersonal med utrustning inkvarterats på Svegs idrottsplats. Behov av möjlighet till bevakning av utrustning samt förläggning uppkom direkt. Räddningstjänsten samverkade med Länsstyrelsen som beslutade att det berörda området skall vara ett skyddsobjekt.

Den bästa uppgiften under hela insatsen? -Att köra bandvagn, så klart!!!!

Åsa Sånnemark, Bilkåren Östersund

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren