Inget vanligt vardagsliv – tack vare Bilkåren

Skrivet den 10 oktober av Bilkåristen

Det händer en hel del i ens verksamma bilkårsliv som sätter sina spår och utefter det tar ens liv olika riktningar. Det har bl.a. fått följden att jag utbildat mig till både fordons- och bandvagnsinstruktör vilket i sin tur har medfört ett arbete i Försvarsmakten på Logistik och Motorskolan. Jag har även arbetat i Bilkårsstyrelser i olika funktioner och därmed också fått medlemmarnas förtroende och blivit invald i centralstyrelsen. Därutöver finns ju naturligtvis både familj, vänner, hus, hem och fritid som alla på ett eller annat sätt även påverkats av Bilkåren….ja allt har blivit som det är i dag till stor del tack vare Bilkåren.

Nu tänkte jag bara delge er en liten del av det livet från det gångna året

Året har börjat som sig bör inom både jobbet och Bilkåren med vinterutbildningar i alla de former uppe i norra delen av landet, både i Boden & i Arvidsjaur. Jag har varit lärare på bandvagn- och snöskoter instruktörskurs, medverkat vid tester på den nya bandvagnen(bv 410) i vintermiljö. Ca 2 månader på snöskoter är inte fy skam, man skulle nästan kunna kalla det en förmån i arbetet. För att försäkra mig om att inte få för mycket fritid så tjänstgjorde jag även som kurschef på en av Bilkårens bandvagnsvinterutbildningar. Pricken över i:et var att avsluta vintersäsongen med en snöskoterungdomskurs i Arvidsjaur. Efter en sådan här vintersäsong så är det lätt att man att man blir mätt på snö och kyla men jag längtar redan efter nästa säsong.

Våren den bara sprang iväg och vips så har man hunnit medverka på både en förarprövar-, en släpvagns-, en motorcykel- och en terränhjulingsinstruktörsutbildning. Tog även en liten tur till Swedint i Kungsängen för att utbilda tgb16 förare som skulle rotera till Mali. Det är helt otroligt vad många nya trevliga människor man träffar på.

Eftersom Bilkåren är något av det som ligger mig varmast om hjärtat så passade jag även på att hinna med och tjänstgöra på några kurser även där, bl.a. en repetitionsutbildning bandvagn i civilregi på Villingsberg. En erfarenhet rikare, inte riktigt som att jobba på en militär bandvagnskurs men mycket roligt och givande.

En annan kurs som jag vill slå ett extra slag för är den nya Packgruppchefsutbildningen, som i år gick i Enköping, en pilotkurs som jag hade förmånen att få vara kurschef på. Det var extra roligt att få genomföra den eftersom jag själv hade fått vara med i planeringsstadiet och tagit fram både kursplan och kursbeskrivning. Den genomfördes parallellt med en Marsch & transport utbildning för att få skarp trupp att öva på. Det var en utmaning att sammanväva båda utbildningarna men med ett enormt bra deltagargäng från båda kurserna och ett mycket bra samarbete mellan kursledningar så utmynnade det i ett gott resultat om man får tro vad som skrevs i kursutvärderingarna.

Jag hoppas och tror att vi har gett packgruppcheferna underlag och verktyg att jobba vidare med för att leda en packgrupp så att den klarar sin uppgift bl.a. planera och genomföra åtgärder för att vidmakthålla egen grupp/förbands stridsvärde samt kunna identifiera hur eget förbands stridsvärde möjliggör och begränsar sina uppgifter, verkställa högre chefs order, att bedöma och kontrollera lastsäkring samt leda marsch & transport och vård, mm.

Vi hade stöd av FMCK instruktörer och en sambandsinstruktör från FRO vid några av delmoment. Under kursen hade vi även besök av både RiksHvC Roland Ekenberg & General major Bengt Andersson och det var mycket uppskattat från både lärare och elever.

bild-1
Här gäller det att lastsäkra på rätt sätt….
bild-2
…innan lasten dras på.

 

Jag har även hunnit med några veckors semester i år och som jag avslutade med att tjänstgöra på Bilkårens ungdomsledarutbildning i Marma. Till er som inte har jobbat med ungdomar i någon form vill jag bara säga att ni har gått miste om något och till er, det härliga gäng som jag hade förmånen att vara kurschef för, som nu har gått ungdomsledarutbildning så vill jag bara säga att ni kommer inte att ångra ert val. Ni är och kommer att vara en viktig ambassadör för vår organisation gentemot ungdomar. Det är ni som bygger den språngbrädan som ska föra unga in i frivillig världen och Totalförsvaret.

bild-3
Motiverat gäng nya ungdomsledare

Att tillägga är att jag gick min första Bilkårskurs kurs på Marma 1983, en aspirantkurs, det var namnet på dåtida ungdomskurser. Man brukar säga att man slutligen alltid hamnar tillbaka på brottsplatsen och det hade jag bokstavligen gjort efter 33 år……man kan knappt fatta att det är så länge som man har varit Bilkårist, men tiden går fort när man har roligt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Aspirantkurs på Marma 1983

För att nyttja tiden maximalt (o: så fortsatte avslutningsdagen på ungdomsutbildningen med att vi i utbildningssektionen samlades och hade en fördialog där vi gjorde en tillbakablick, vad har hänt, vilka erfarenheter och slutsatser har vi dragit mm under året. Därefter påbörjade vi vår framtidaplanering och prioritering inför kommande dialog och då med de erfarenheter vi dragit i åtanke. Men härmed så var inte denna vecka till ända, följande dag så samlades att bjuda in Bilkårens kurschefer, nyckelpersonerna i vår kursverksamhet, för att kompetteringsutbilda sig vad det gällde verksamhetssäkerhet, konflikthantering och kurschefensroll. Innehållet i utbildningen var planerad utifrån gångna erfarenheter och de nya krav som ställs på våra kurschefer.

bild-6
En av våra duktiga föreläsare och bilkårister, Jenny Stridsman.

Dagen därpå så infann sig även alla andra som ingår i en kursledning, instruktörer och kursadjutanter. Ni kan tro att det var många samtalsämnen om gamla minnen från kursplatsen Marma. På agendan stod bl.a. medarbetaransvar, nyheter och trafikkunskap. Samkväm med frågetävling(kahoot som vi hade lärt oss så sent som under ungdomsledarutbildningen) visade sig vara ett mycket uppskattat inslag. Det var en mycket lärorik vecka för mig i alla hänseenden, både som utbildningsansvarig i centralstyrelsen, kurschef och instruktör, att ha en ungdomsledarutbildning och en sådan här konferens och få möta alla som ställer upp, är så positiva och ger sin tid, ger även så mycket tillbaka, man får själv en stor energi kick.

Eftersom jag har fått det förtroendet att få vara med och ansvara för och driva Bilkåren som organisation framåt genom att jag har blivit invald i Bilkårens centralstyrelse och där jag nu har suttit ett antal år, vilket jag är mycket tacksam för, har jag fått vara med om och lärt mig otroligt mycket. I min roll som vice ordförande och utbildningsansvarig för den militära delen så finns det lite uppgifter, hmmm…för att vara helt ärlig en hel del uppgifter att göra under året. Det som de flesta tror upptar största tiden som förtroendevald är styrelsemötena men det stämmer inte för min egen del i alla fall. Det är allt där emellan som ska göras som tar tid.

Under året så har kursverksamheten planerats, dialogiserats, återigen planerats, genomförts, utvärderats, utvecklats samt att det har reviderats bla kursplaner, kursbeskrivningar mm. Flera konferenser har genomförts, remisser lästs och besvarats, deltagit på möten som berör fordonstjänsten, kurser, instruktörer mm.

bild-8
Ett av många högtidliga tillfällen, då Anna Holmqvist tilldelas en välförtjänt medalj.

Andra minnesvärda tillfällen att lyfta är att jag även fått den stora äran att delta på flera av våra kårers årsmöten och jubileum. Möta medlemmarna, som är en mycket betydelsefull del och en av de trevligaste uppgifter som jag som förtroendevald har. En annan uppgift, som jag är mycket stolt över att få genomföra är att, under högtidliga former, tilldela medlemmar medaljer för att visa dem uppskattning för all den tid och kraft de lägger ner och bidrar med för att hålla vår organisation levande.

 

bild-9
Jag är stolt över att fotograferas tillsammans med detta duktiga gäng som ställde upp i ungdomstävlingen på HvSS.

 

En stor eloge vill jag också framföra till våra otroligt duktiga ungdomar som deltog på RiksHvC ungdomstävling på HvSS som också var ett av mina många minnesvärda besök i år.

Det som jag vill lägga till nu i slutet är att det är en riktigt stor förmån att få leva det liv jag lever och trivs med, vill inte byta för allt i världen.

Att få åka runt och uppleva så många olika platser(allt ifrån Boden och Arvidsjaur i norr till Ystad och Malmö i söder) och få träffa så många underbara människor, allt från medlemmar, förtroendevalda, deltagare på kurs, instruktörs kollegor, uppdragsgivare och alla andra som är inblandade i vår verksamhet på något sätt berikar mig och ger mig hela tiden nya vänner, kunskaper, erfarenheter och sätter nya spår i mitt liv.

Sist men inte minst så vill jag även påpeka att jag är väl förunnad att ha en familj, nära och kära som förstår(säger de i alla fall) och stöttar i alla lägen, har även en sambo som jag jobbar med, som är medlem i Bilkåren och som delar mitt intresse.

Ingen kan påstå att jag lever ett alldagligt inrutat vardagsliv, det är så mycket som händer hela tiden, mycket varierande uppgifter att ta sig an, tack vare Bilkåren. År 2016 är inget undantag utan ett år som bara rusat fram i full fart och som ännu inte är till ända.

I skrivande stund har Riksstämman avslutats, en dialog inför 2018 års kurser genomförts, nya styrelsen har haft sitt första möte och det verkar mycket lovande inför Bilkårens framtid.

Sist men inte minst vill jag passa på att tacka så otroligt mycket för att jag fortfarande har fått förtroendet att vara med och leda Bilkåren mot framtiden.

Väl mött där ute i vårt avlånga land

Ingela Kronlund, vice ordförande och utbildningsansvarig i centralstyrelsen

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren