Hjältar!

Skrivet den 15 mars av Eva Blomqvist

Det finns många hjältar i Bilkåren. Många människor som gör stora och viktiga insatser för vår organisation. I detta inlägg vill jag särskilt hylla våra instruktörer och adjutanter som är motorn i vår stora utbildningsverksamhet. Vi har flera kategorier av instruktörer; militära fordons- och bandvagnsinstruktörer, ungdomsinstruktörer, militära allmäninstruktörer, civila bandvagns- och fordonsinstruktörer, civila allmäninstruktörer och kursadjutanter. Var och en av dessa personer är viktiga kuggar för att vi ska kunna ”leverera” så stort utbildningsutbud som vi har.

I utvärderingarna från våra kurser står det ofta att instruktörerna har varit kompetenta och engagerade och att kurserna har bedrivits i en positiv anda med hög måluppfyllelse. Det är ett fint betyg som motiverar! Till det kan läggas att vi har väldigt lite tillbud eller skador på våra utbildningar (precis som det ska vara) och det är heller ingen slump, utan ett resultat av högt säkerhetstänk och en genomarbetad riskhantering. Viktigt!

Under de två veckor som gått av mars har delar av instruktörsgrupperna varit samlade för kompetensutveckling och påfyllnad, vilket också är viktigt för motivation och fortsatt hög kvalitet på kurserna. Våra civila bandvagnsinstruktörer har fördjupat sig i den nya motorn, växellådan och drivlinan som Svenska Kraftnät bytt till i sina bandvagnar och våra militära fordons- och bandvagnsinstruktörer har repeterat och fördjupat sig i prövarrollen. Våra kursadjutanter har rostat av sina kunskaper om lastsäkring och trafikteori och våra civila instruktörer har förkovrat sig i vuxnas lärande och lärstilar. Alltihop är exempel på kompetensutveckling för att var och en ska vara rustad i sin roll i våra kursledningar.

Nu ligger ett nytt utbildningsår framför oss – massor av militära och civila kurser – som ska genomföras. Under vintermånaderna är redan tio kurser slutförda, men många, många fler ska göras innan året är slut. Och på varje kursplats finns det ett gäng engagerade och kompetenta personer som inte bara ger kunskap till våra elevgrupper, utan i lika stor grad bjuder på upplevelser som kommer att spela roll för resten av livet för många medlemmar som utbildar sig till fordonsförare i totalförsvaret.

Det är verkligen hjältar!

Eva Blomqvist, generalsekreterare i Bilkåren

 

min bilkår

instagrams

@Bilkaristen

utbildningar i urval

nyheter

hitta din kår

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

tidslinje

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Bli bilkårist

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren