Hjältar!

Skrivet den 15 mars av Eva Blomqvist

Det finns många hjältar i Bilkåren. Många människor som gör stora och viktiga insatser för vår organisation. I detta inlägg vill jag särskilt hylla våra instruktörer och adjutanter som är motorn i vår stora utbildningsverksamhet. Vi har flera kategorier av instruktörer; militära fordons- och bandvagnsinstruktörer, ungdomsinstruktörer, militära allmäninstruktörer, civila bandvagns- och fordonsinstruktörer, civila allmäninstruktörer och kursadjutanter. Var och en av dessa personer är viktiga kuggar för att vi ska kunna ”leverera” så stort utbildningsutbud som vi har.

I utvärderingarna från våra kurser står det ofta att instruktörerna har varit kompetenta och engagerade och att kurserna har bedrivits i en positiv anda med hög måluppfyllelse. Det är ett fint betyg som motiverar! Till det kan läggas att vi har väldigt lite tillbud eller skador på våra utbildningar (precis som det ska vara) och det är heller ingen slump, utan ett resultat av högt säkerhetstänk och en genomarbetad riskhantering. Viktigt!

Under de två veckor som gått av mars har delar av instruktörsgrupperna varit samlade för kompetensutveckling och påfyllnad, vilket också är viktigt för motivation och fortsatt hög kvalitet på kurserna. Våra civila bandvagnsinstruktörer har fördjupat sig i den nya motorn, växellådan och drivlinan som Svenska Kraftnät bytt till i sina bandvagnar och våra militära fordons- och bandvagnsinstruktörer har repeterat och fördjupat sig i prövarrollen. Våra kursadjutanter har rostat av sina kunskaper om lastsäkring och trafikteori och våra civila instruktörer har förkovrat sig i vuxnas lärande och lärstilar. Alltihop är exempel på kompetensutveckling för att var och en ska vara rustad i sin roll i våra kursledningar.

Nu ligger ett nytt utbildningsår framför oss – massor av militära och civila kurser – som ska genomföras. Under vintermånaderna är redan tio kurser slutförda, men många, många fler ska göras innan året är slut. Och på varje kursplats finns det ett gäng engagerade och kompetenta personer som inte bara ger kunskap till våra elevgrupper, utan i lika stor grad bjuder på upplevelser som kommer att spela roll för resten av livet för många medlemmar som utbildar sig till fordonsförare i totalförsvaret.

Det är verkligen hjältar!

Eva Blomqvist, generalsekreterare i Bilkåren

 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren