”Hemvärnslarm! Det brinner! Hjälpinsaten är frivillig, men uppmuntras!”

Skrivet den 27 april av Bilkåristen

Detta var chefens ord när han ringde.

Igår onsdag 24 april, runt tio på förmiddagen,  gick hemvärnslarm hos 49e Hemvärnsbataljon. Behovet av stödjande personal till  Räddningstjänsten för brandbekämpning var 50 man. Larmkedjan drogs igång och vid 11:45 kunde Bataljonschefen ge ett styrkebesked på 35 man. Inmönstring skedde löpande på ”förrådet” där personal tog emot och registrerade dem frivilliga och framåt eftermiddagen transporterades 68 soldater till Åbuamossen norr om Hästveda i Skåne.

Bland de frivilliga från hemvärnsbataljonen finns flera bilkårister från kårerna i Norra Skåne, dessa släcker bränder, de drar slang, de utför transporter och de är behjälpliga med logistik i form av material från förbanden.

Väl på plats, rekades terräng, brandslang drogs från sjön och motorpumpar förevisades. All personal fördelades på olika täter för att avlösa Räddningstjänstens personal på plats.

Arbetspassen är mellan 06:00 och 22:00 varje dag, det är varmt, det blåser tidvis kraftigt och det är MYCKET torrt i markerna. Boningshus har brunnit ner och boende har evakuerats.  Än är inte faran över utan arbetet fortgår.

Anna Holmqvist, bilkårist i 49e Bat

Foto: Henrik Ström, Daniel Larsson, Klas Nilsson och Tobias Anderberg.

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren