”Hemvärnslarm! Det brinner! Hjälpinsaten är frivillig, men uppmuntras!”

Skrivet den 27 april av Bilkåristen

Detta var chefens ord när han ringde.

Igår onsdag 24 april, runt tio på förmiddagen,  gick hemvärnslarm hos 49e Hemvärnsbataljon. Behovet av stödjande personal till  Räddningstjänsten för brandbekämpning var 50 man. Larmkedjan drogs igång och vid 11:45 kunde Bataljonschefen ge ett styrkebesked på 35 man. Inmönstring skedde löpande på ”förrådet” där personal tog emot och registrerade dem frivilliga och framåt eftermiddagen transporterades 68 soldater till Åbuamossen norr om Hästveda i Skåne.

Bland de frivilliga från hemvärnsbataljonen finns flera bilkårister från kårerna i Norra Skåne, dessa släcker bränder, de drar slang, de utför transporter och de är behjälpliga med logistik i form av material från förbanden.

Väl på plats, rekades terräng, brandslang drogs från sjön och motorpumpar förevisades. All personal fördelades på olika täter för att avlösa Räddningstjänstens personal på plats.

Arbetspassen är mellan 06:00 och 22:00 varje dag, det är varmt, det blåser tidvis kraftigt och det är MYCKET torrt i markerna. Boningshus har brunnit ner och boende har evakuerats.  Än är inte faran över utan arbetet fortgår.

Anna Holmqvist, bilkårist i 49e Bat

Foto: Henrik Ström, Daniel Larsson, Klas Nilsson och Tobias Anderberg.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren