Hemma igen!

Skrivet den 01 maj av Bilkåristen

Lugnet i köket med en kopp kaffe när den fysiska resan från IK-G (Instruktörskurs Grund) i Halmstad precis är över och man likt den gamla indianhövdingen väntar på att själen skall komma ifatt. För det behövs efter en sådan kurs. De flesta kan nog känna igen känslan att lämnat dessa till för två veckor sen helt okända personer som nu utvecklats till vänner, kanske för livet, och som man delar en otrolig upplevelse med. Och det gäller verkligen för en IK-G. Utöver att ha drillats i hantverket att skriva övningsplaner. Planer med mål, syften och krav som inte bara skall vara begripliga för mig som skriver och en tydlighet som gör att en annan instruktör skall kunna ta över lektionen, har vi ju dessutom fått en dos kunskap om gruppdynamik och ledarskap. Mycket via reflektioner om vad som händer i den egna gruppen och det gör det ju under en sådan här kurs. Elever som väljer att hoppa av, eller blir underkända. Konflikter som uppstår när människor med olika erfarenheter och viljor möts på en arena där det både handlar om att lära sig själv för att nå kursens mål, men även att vara en del av gruppen för att kunna bidra till vårt gemensamma lärande. Pressen att under viss tidspress göra ett utbildningspass i kanske helt okänt ämne som skall bedömas av instruktörerna på kursen. Så mycket känslor och mycket mental kraft som gått åt och så härligt att lyckats.

Flygvapenfrivilliga har verkligen lyckats med att skapa en bra kurs med erfarna instruktörer som handlett oss genom de 12 dagar som enligt några kändes som 3 månader med tanke på allt som hänt. Och en skolledning som varit både synlig och aktiv på kursen känns också som en förmån.

IMG_0733 1:e sgt Littke som föreläser om ledarskap

Och en förmån är det verkligen att få gå en kurs av denna omfattning, inte nog med all kunskap och klokskap som man fått möjlighet att ta till sig av, utan också steget att komma närmare instruktörsrollen som vi ser fram emot. Också det en spännande komponent att se hur vi utvecklades i synen på den rollen och hur många såg nya möjligheter efter hand som kunskaperna trillade på plats.

Så kan man då rekommendera någon att gå denna kurs? JA, ett stort rungande JA, men var beredd på att det är en krävande kurs mentalt, både innehållsmässigt och det som händer i gruppen. Men ja, det är värt det.

Nu är snart kaffet uppdrucket och familjen är på väg hem så då kan man landa på riktigt.

Håkan

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren