”Hatten av för Bilkåren – jag är djupt imponerad av er kapacitet och förmåga att lösa uppgiften!”

Skrivet den 02 augusti av Bilkåristen

107 bandvagnsförare! Läs det igen 107 bandvagnsförare har varit uppe vid branden i Kårböle och bemannat bandvagnar ur Trafikverkets (TrV) krisberedskap.  107 förare till och med den  30/7 och insatsen är inte slut än! Räddningstjänsten var ansvariga för insatsen tills Länstyrelsen tog över efter drygt en vecka. Alla vi på plats var alltså resurser underställda RT insatsledning.

TrV är ansvariga för insatsen med bandvagnar som ingår i TrV krisberedskap, men för att förstärka resurserna rekvirerades, efter ca en vecka, även bandvagnar från Svenska kraftnät (SvK). De 107 förarna har alla avtal med antingen TrV eller SvK och samtliga är medlemmar i antingen Bilkåren eller FAK.

Någon sa ”ingen kan göra allt men alla kan göra något” och det har dessa förare visat i kampen mot elden i skogarna runt Kårböle. Många av dom har efter några dagars återhämtning återvänt både två och tre gånger till slitet, värmen och tröttheten. De vill inte ge upp innan slaget mot elden är vunnet. Viljan att sätta andra före sig själv och att göra skillnad driver deras engagemang, det är Bilkårsanda! 

Larmmeddelandet kom som sms på kvällen 16/7, men jag kunde inte komma ifrån förrän 23/7. Lånade en husvagn, plockade upp Jenny B i Farsta och drog norrut. Var inställd på 4-5 skift i bandvagn för jag var med i Broddbo och vet att det är tufft. Kom till Lassekrog sent på kvällen efter att ha parkerat husvagnen vid kyrkan i Färila. Det blev ett nattpass i bandvagn tillsammans med Jenny. Vi patrullerande bygget av en begränsningslinje från Ljusnan över skogen till väg 310. Såg entreprenörer i skogsmaskiner fälla och transportera bort skog för att skapa en 30-40 meter bred gata efter kom grävmaskiner som skrapade bort allt brännbart ytskikt och vi bevakade så inga gnistor antände den torra marken. Sist kom traktorer med tunnor (gödselspridare) som dränkte allt med vatten. Miljontals liter vatten har tunnorna vräkt ut, allt för att hindra eldens framfart.

Efter min enda natt i bandvagn klev jag ur min skitiga overall, la handskar och hjälm i väskan och gick direkt till ett litet bord under ett tälttak i Lassekrog. I tältet hade TrV sin yttre stab och därifrån sköttes bandvagnar och alla entreprenadmaskiner på Räddningstjänstens uppdrag.

Det behövdes fler bandvagnsförare och det blev min uppgift att jaga fram dom.Med hjälp av sms-kedjor, upprop på Facebook och mängder av telefonsamtal strömmade anmälningarna in. Det blev snart kaos av listor, lösa blad, block och svars-sms så datorn kom fram och jag började strukturera. Det blev en enkel excelfil med datum, samtliga förare, dag- och nattskift och mobilnummer. Som mest tolv vagnar igång dygnet runt, två förare per vagn och två skift. Siffror igen 48 förare per dygn krävdes för att hålla vagnarna igång. 

Strukturen jag skapade innebar att jag kunde ge insatsledningen besked om vårt bemanningsläge. Information som Räddningstjänsten använde för att lägga pusslet med resurser i planeringen timme för timme. Jag strävade efter att hålla så många vagnar vi kunde i skogen och inte något skift har färre än åtta bandvagnar rullat.

När yttre staben, natten mellan onsdag 25/7 och torsdag 26/7) flyttades från Lassekrog in till skolan i Färila flyttade TrV stab med. Min nya placering blev vid ett litet bord i ett personalrum i anslutning till Hemvärnets yttre stab och TrV insatsledning som satt i varsin lektionssal. En placering som visade sig optimal även om jag saknade kontakten med ”hetluften” och pulsen. Arbetet med bemanningen krävde hela tiden samarbete med TrV insatsledning och stabschefen, insatschefen (TIC) och biräddande TIC var ett otroligt stöd i mitt arbete att få snurr på förarnas avlösningstransporter och  matleveranser till våra förare och samtliga entreprenörer. De stöttade mig också i beslutet att låna ut två av TrV-bandvagnar utrustade med 1000 l tank för diesel respektive bensin till Hemvärnets TOLO grupp, eftersom vi inte hade förare med ADR-utbildning. De två bränslevagnarna blev avgörande för möjligheten att hålla vattenpumpar och fordon igång under ett kritiskt skede i branden.

När jag inte klarade att bemanna bandvagnarna med två förare förde jag dialog med Hemvärnets yttre stab. Många är de hemvärnsmän och -kvinnor som varit medåkande i vagnarna, som mest tror jag vi hade sju stycken på ett skift. Hemvärnspersonalen jobbade sida vid sida med våra förare oavsett om det var släckning, slangrullning eller transporter som var stundens uppgift. Eftersom Hvemvärnet ingått som en resurs underställd Räddningstjänsten var det självklart att vi fick medåkande när vi behövde. 

För att få allt detta att fungera har det också varit ett stort antal förare från Bilkåren som kört transporterna och tagit över bemanningen efter mig. Vi kan ta med oss orden som tjänstgörande Stabschef på TrV stab skickade med mig

Hatten av för Bilkåren jag är djupt imponerad av er kapacitet och förmåga att lösa uppgiften!

Dom orden satt fint i hjärtat när jag avslutade mina sju intensiva dygn med Fältartisternas konsert på gärdet vid Kårböle fd. brandstation på kvällen den 30/7. När landshövdingen Per Bill sa  ”the beast is in it’s cage” steg jublet från hemvändande fransmän, lokalbefolkning, hemvärnspersonal och alla andra på plats!!

Jag är stolt över att fått vara del i vår insats, stolt över alla våra Bilkårister och våra förare från FAK. Nu ska jag vara ledig några dagar och det är inte omöjligt att jag återvänder upp för att göra det jag trodde jag skulle göra, köra bandvagn.

Charlotta Andér, stolt bilkårist och bandvagnsförare i Nyköpings Bilkår

 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren