Härligt att vi kan ses fysiskt igen!

Skrivet den 01 juli av Bilkåristen

Äntligen kan vi se fram emot möjligheter att ses fysiskt igen. Just nu införs lättnader i restriktionerna och fler lättnader är att vänta, enligt regeringens avvecklingsplan. Det innebär att vi kan träffas och komma igång med fler aktiviteter i kårerna. Många kårer har planerat aktiviteter både under sommaren och i höst. Ta chansen och var med! Bara genom att delta i kårens aktiviteter bidrar du med positiv energi till kårarbetet.

Lättnader i restriktionerna innebär också att vi kan komma igång med vår kursverksamhet, om än inte riktigt i full skala. Vi gör allt vi kan för att så många som möjligt ska få komma igång med utbildningen till sin befattning i totalförsvaret. Vi vet att många av er har väntat länge och vårt kansli har jobbat och jobbar stenhårt med att försöka anpassa och hitta nya vägar för att kunna genomföra kurserna. Titta på hemsidan för aktuell information.

Förutom kurserna finns det många möjligheter att engagera sig i kårarbetet under hösten. De allra flesta kårerna kommer att delta i krisberedskapsveckan som startar den 27 september. Det är en vecka som innehåller många olika aktiviteter, temat i år är demokrati och syftet är att sprida information om totalförsvaret till allmänheten. Alla medlemmar kan vara med och bidra, ta kontakt med din kår och hör vad just du skulle kunna bidra med.

En annan aktivitet är Bilkårens trafikdag den 23 oktober, då vi går ut på stan och pratar trafiksäkerhet och genomför olika aktiviteter, både på allvar och lek. Alla medlemmar är välkomna att vara med. Kontakta din kår och hör efter hur planen ser ut.

Nu närmar sig semestertider och troligen är det många som stannar i Sverige i år också. Det innebär sannolikt att trafikintensiteten ökar. På sommaren ökar risken för allvarliga trafikolyckor, dödligheten ökar med hela 35% och antal allvarligt skadade ökar med 10%, baserat på de senaste 10 årens statistik. Se till så inte du blir en av dem! Planera din resa, kör inte för fort, håll avstånd, lasta bilen på ett säkert sätt och ”dela på ratten”. Att köra uttröttad har visat sig vara lika farligt som att köra onykter.

Var rädd om dig! Du är viktigt för många, även för Bilkåren!

Inger Karlsson och  Ingela Kronlund

Riksbilkårchefer

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren