GU-F ur ett instruktörsperspektiv

Skrivet den 19 maj av Bilkåristen

Ingen GU-F är den andra lik och det är alltid roligt att jobba som instruktör på den kursen. Så var det även denna gång. Det var en stor grupp förväntningsfulla elever som tog sitt första steg mot sina tilltänka befattningar och påbörjade den 2 veckors långa utbildningen fredag den 20 april på P4 i Skövde.

Under de kommande veckorna fick elever utbildning i exercis, preventiv medicin, CBRN, vapentjänst, m.m. – allt enligt den fastställda kursplanen. Men, kanske den viktigaste av allt är att under dessa veckor fick GU-F elever en kontinuerlig samarbetsövning. Situationen i vilken elever befinner sig är helt annorlunda den som de har i det civila livet. Här, på utbildningen, bor de på ett logement, väldigt nära varandra. Man är aldrig ensam och just detta är också upplevelse i för sig. Några elever varit engagerade i ungdomsverksamhet och har vissa förkunskaper samt erfarenheter med sig, andra har aldrig förut befunnit sig i en liknande situation. Men har man tillräckligt bra motivation – klarar man alla utmaningar galant.

Men det mest spännande med GU-F är den saliga blandningen av alla dessa fantastiska människor som söker sig till utbildningen – unga och äldre, studenter och välmeriterade yrkesmän som befinner sig på toppen av sin karriär, sjuksköterskor och bussförare, utredare och gruvarbetare, folk från Skåne och från Lappland, kvinnor och män. Precis som Hemvärnet, representerar GU-F samhället i snitt. Och det är väldigt glädjande att se hur alla dessa människor samarbetar med varandra och kämpar mot gemensamma mål.

Kursen avslutades den 4 maj och många har separationsångest. Men vad eleverna måste ha i åtanke, är att det inte är slut, utan början på ett helt nytt kapitel i deras liv – livet i det gröna. Många av dem kommer att träffas på nytt på sina befattningsutbildningar. Därefter, kanske om några år, då det blir dags för kompetenshöjning, kommer vi träffas på någon kurs, där vi – f.d. elever och f.d. instruktörer kommer sitta bakom en och samma bänk och kanske om några år till, då jag eller någon av mina kollegor kommer gå någon specialiserad kurs, kommer någon av våra f.d. elever framträda i instruktörs roll och vi kommer vara vederbörandes elever.

Vladimir Iserell, allmäninstruktör

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren